Cum tema prezintă interes practic, revenim cu precizări pe marginea Ghidului întocmit de Ministerul Muncii. Ghidul a fost făcut public după aprobarea, de către Executiv, a HG nr. 449/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 473/2016, din 24 iunie, hotărâre care modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011.

Normele aprobate prin Hotărârea nr. 449 au intrat în vigoare la 1 iulie.

În ce priveşte procedura de reluare a concediului în cazul celor cu drepturi stabilite anterior datei de 1 iulie 2016, au fost aprobate Instrucţiuni prin Ordinul MMFPDPV nr. 1099/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/24.06.2016. Instrucţiunile fac aplicare la Art. III alin.81) din Legea nr. 66/2016 dată pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind CICC.

Prin Instrucţiuni se precizează că beneficiază de prelungirea sau, după caz, reluarea perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului persoanele care au în îngrijire copii sub vârsta de 2 ani, care au beneficiat sau beneficiază pentru acesta/aceştia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, înainte de modificările aduse prin Legea nr. 66/2016.

Pentru aceste categorii de persoane, prelungirea, respectiv reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se fac pe bază de cerere însoţită de acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului. Pentru persoanele care se află în concediul pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an şi plata indemnizaţiei lunare aferente, pentru prelungirea acordării drepturilor, cererea prevăzută la alin. (2) se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, dar nu mai devreme de 1 iulie 2016. 

Ce precizări aduce Ghidul ministerului?

Fără a mai continua să cităm din Instrucţiuni, iată ce spune, în sinteză, Ghidul privind acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului (CICC).

O primă situaţie priveşte persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, adopţiei, încredinţării în vederea adopţiei, plasamentului sau tutelei, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului: acestea beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Cererile pentru solicitarea unui nou drept şi actele doveditoare pentru acordarea indemnizaţiei (sau a stimulentului de inserţie sau a sprijinului lunar) şi a alocaţiei de stat pentru copii se depun în continuare la primăria comunei/oraşului/municipiului, respectiv a sectorului din Bucureşti unde îşi are reşedinţa sau domiciliază solicitantul.

Începând cu 1 iulie 2016, părinţii care depun pentru prima dată o cerere pentru CICC pot opta pentru acordarea acestor drepturi pentru o perioadă de 2 ani după care, dacă doresc să îşi reia activitatea, pot să depună cerere numai până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an şi zece luni începând cu data de 1 iulie 2016, pentru acordarea stimulentului de inserţie până la împlinirea decătre copil a vârstei de 3 ani.

O a doua situaţie priveşte părinţii care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, cu plata indemnizaţiei lunare, stimulent de inserţie/concediu fără plată. Aceştia depun cerere pentru prelungirea sau reluarea concediului de creştere a copilului şi pentru plata indemnizaţiei lunare oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, drepturile fiind reluate de la data depunerii cererii.

Ghidul prezintă drepturile părinţilor care fac demersurile necesare în perioadele: 1 iulie-22 iulie şi 23 iulie-1 august.

În momentul de faţă interesează situaţia în care cererea şi actele doveditoare se depun începând cu data de 2 august, caz în care plata indemnizaţiei se face începând cu data depunerii cererii, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Ai nevoie de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here