16 Ianuarie, 2018

Despre fiscalizarea contribuţiilor sociale

Începând cu data de 1 iulie, contribuţiile sociale urmează a fi preluate de ANAF, potrivit unor dispoziţii din Codul Fiscal, introduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 125 din 30 decembrie 2011, arată finanţiştii.ro.

În acest sens, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice se transferă de la casele de asigurări la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). De asemenea, vor fi obligate la plata contribuţiilor sociale şi persoanele fizice care nu realizează venituri.

OUG 125/2011 a introdus în Codul Fiscal două capitole noi cu data de intrare în vigoare 1 iulie 2012. Este vorba de capitolul “Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică” şi „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri”.

Până la data de 30 iunie 2012, aceste contribuţii sunt reglementate prin legislaţia specifică – Legea 263/2010 – pentru asigurări sociale, Legea 92/2006 – pentru asigurări de sănătate şi Legea 76/2002 – pentru şomaj -, după care intră sub incidenţa Codului Fiscal sub toate aspectele: al colectării şi al executării silite.

De la 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se vor achita la unităţile Trezoreriei statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii.

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale administrate de ANAF, procedurile de executare silită aflate în derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de către ANAF, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile caselor de asigurări sociale, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

Cine va plăti contribuţiile sociale la ANAF?

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii pentru persoanele care realizează activităţi independente, activităţi agricole şi asociaţii fără personalitate juridică, cei care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate sunt:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă simplă.

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit (conform art. 52, alin. 1 din Codul Fiscal) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13, lit. e din Codul Fiscal.

Veniturile de la art. 52, alin. 1 sunt: venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoana juridică.

Veniturile de la art. 13, lit. e) sunt veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. a-c din Codul Fiscal (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea).

h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal (valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare).

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care  realizează “alte venituri” din:

a) cedarea folosinţei bunurilor;
b) investiţii (dividende, dobânzi, tranzacţii cu valori mobiliare etc.);
c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc;
d) operaţiunea de fiducie.

Obligaţiile plătitorilor de venit

De la 1 iulie se lărgeşte sfera categoriilor de venituri pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de sănătate.

Plătitorul de venit va fi obligat la declararea contribuţiilor sociale individuale, prin depunerea declaraţiei D 112 lunar/trimestrial şi pentru persoanele care realizează următoarele venituri:

- venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi ce presupun venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică;

- venituri din asocierile fără personalitate juridică: veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;

- venituri, în regim de reţinere la sursă, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Sursa: finanţiştii.ro 

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu