25 Februarie, 2018

Despre calcularea pensiilor, în două etape legislative

De curând, în Monitorul oficial nr.194 din 26 martie a.c., a fost publicată o Sentinţa civilă a Curţii de Apel Cluj – secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, privind cererea mai multor reclamanţi pentru anularea Hotărârii Guvernului nr.735/2010. Câteva adnotări ar putea fi utile. 

Reclamanţii au chemat în judecată pârâtul Guvernul României, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.

În motivarea acţiunii s-a arătat că hotărârea Guvernului atacată a fost adoptată cu exces de putere, dispoziţiile acesteia fiind nelegale, deoarece îi obligă pe reclamanţi să depună cereri de recalculare a pensiilor contrar voinţei lor şi totodată îi obligă să depună documentele doveditoare privind veniturile pe care le-au realizat în diferite perioade de activitate.

Reclamanţii au invocat motive de nelegalitate, întrucât în Legea nr. 119/2010 se dispune doar că “recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare…”, fără a se institui vreo obligaţie în acest sens în sarcina pensionarilor militari. Nimeni nu poate fi obligat să contribuie în vreun fel la diminuarea unui drept al său, dobândit în mod legal.

Susţinerilor reclamanţilor şi argumentaţiile sunt foarte bogate, şi pot fi consultate în Monitorul oficial semnalat. Pentru scopurile acestui material, ne oprim aici, menţionând că instanţa de apel din Cluj a admis acţiunea şi a dispus anularea dispoziţiilor art. 2 alin. (2)-(4), (6) şi (7), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.735/2010.

Sentinţa a fost pronunţată, în şedinţă publică, pe 23 noiembrie 2010.

Publicarea s-a făcut, însă, numai după mai mult de un an.

Între timp, Hotărârea Guvernului nr.735 a fost abrogată prin O.U.G. nr. 1/2011 (M.Of. nr. 81/2011) privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. De altfel, în expunerea de motive se arată că emiterea acestui act a fost determinată de faptul că în termenul prevăzut de Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul că, pentru cei care nu au prezentat acte care să dovedească veniturile obţinute, în funcţie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie. De asemenea, s-a apreciat ca fiind imperios necesară instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivităţii, scopul fiind acela de a nu sancţiona persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reuşit în intervalul iniţial pus la dispoziţie de legiuitor prin Legea nr.119/2010 să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere.  

Executivul a mai reţinut şi necesitatea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora instituţiile implicate să identifice şi să transmită caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv şi justificat.

În aplicarea dispoziţiilor ordonanţei, ministrul administraţiei şli internelor a emis Ordinul nr. 74/2011 privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor (publicat în Monitorul Oficial nr. 264/2011).

Să mai notăm că ordonanţa de urgenţă a fost aprobată prin Legea nr. 165/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 511/2011 şi a intrat în vigoare pe 22 iulie anul trecut.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu