22 Februarie, 2018

Despre amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Ce prevederi conţine Legea nr. 185/2013?

Parlamentul a aprobat, recent, o lege mult aşteptată şi care îşi propune să facă ordine în ceea ce priveşte regimul mijloacelor de publicitate stradală, în condiţiile legate inclusiv de respectarea „cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii”.

Legea nr. 185/2013, în vigoare din  8 iulie a.c., a fost publicată în Monitorul oficial nr. 405 din 5.07.2013. 

CE PREVEDERI CONŢINE LEGEA?

Legea, care se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în activitatea de publicitate, conţine prevederi referitoare la:

• aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate;

• reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate;

•amplasarea mijloacelor de publicitate;

(Din care reţinem, într-o primă abordare, regula potrivit căreia amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 3,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile şi astfel încât să nu afecteze accesul şi utilizarea acestora.)

 categoriile de mijloace de publicitate;

• amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase;

• amplasarea panourilor publicitare mobile;

• utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar (adăposturile destinate publicului/staţiile de autobuz, chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale, coloanele port-afiş, cabinele telefonice şi altele asemenea);

• amplasarea bannerelor şi steagurilor publicitare;

• amplasarea mesh-urilor;

(Suporturile pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri.

Acestea se pot amplasa: pe construcţii, inclusiv monumente istorice amplasate în zone de publicitate restrânsă, sau în zone în care este interzisă publicitatea, numai în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, şi numai dacă reproduc imaginea construcţiei după consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafaţa totală a acesteia; pe calcanele construcţiilor care nu sunt clasate monumente istorice. Prin excepţie, se pot amplasa mesh-uri şi mesh-uri digitale pe faţadele clădirilor de locuit, a clădirilor cu funcţiuni comerciale şi de birouri situate în zonele de publicitate lărgită, dacă Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate o permite.)

• amplasarea afişelor publicitare şi a anunţurilor de mică publicitate, publicitatea pe vehicule publicitare şi pe mijloace de transport în comun;

 sancţiuni.

DISPOZIŢII TRANZITORII

Legea conţine şi o secţiune cu dispoziţii tranzitorii, importantă de reţinut. Astfel, în situaţia în care, la data intrării în vigoare a acestei legi, Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţii, aflat în vigoare, conţine norme mai permisive sau contradictorii faţă de cele prevăzute în prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor regulamentelor existente prin modificarea, completarea şi actualizarea acestora, care urmează să fie făcută în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

l185Sursa foto: Lege5 Online

Până la adoptarea unui regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţii ori modificarea şi completarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei legi.

Autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:

a) pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al statului şi autorităţilor publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire, se va dispune dezafectarea;

b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală al acestuia şi numărul autorizaţiei de construire, se va dispune dezafectarea.

Mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2014.

De asemenea, contractele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi completate şi modificate conform procedurilor acesteia. Prin excepţie, contractele valabile pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate.

Legea nr. 185/2013 poate fi consultată gratuit* pe Lege5.ro (noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems).

*Notă: Actele normative sunt disponibile în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la actele normative consolidate.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu