15 Iulie, 2018

Despre accizele reduse la bere. Ce condiţii sunt necesare pentru a beneficia de acestea?

În aplicarea dispoziţiilor din Codul fiscal privitoare la facilităţile de accizare la bere, vă semnalăm precizările din Norme care au fost modificate prin H.G. nr. 613/2013 şi care au intrat în vigoare la 22 august, data publicării actului normativ în Monitorul oficial nr. 528/2013.

Pentru a beneficia de acciza redusă în România, operatorul economic care eliberează pentru consum berea provenită de la un mic producător de bere independent înregistrat în alt stat membru trebuie să prezinte un document certificat de autoritatea competentă din acel stat membru din care să rezulte statutul de mic producător de bere al partenerului extern. Documentul trebuie să cuprindă cel puţin denumirea şi codul de acciză al antrepozitarului autorizat ca mic producător de bere.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a pct. 76 alin. (1), iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

bereSursa foto: Lege5 Online

Declaraţia pe propria răspundere privind producţia pe anul în curs trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs. Antrepozitarul autorizat beneficiază de nivelul redus de acciză în condiţiile în care nivelul estimat nu depăşeşte 200.000 hl/an şi dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: sunt operatori economici producători de bere care, din punct de vedere juridic şi economic, sunt independenţi faţă de orice alt operator economic producător de bere; utilizează instalaţii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt operator economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui operator economic producător de bere.

ATENŢIE
: antrepozitarul autorizat care produce şi alte băuturi alcoolice decât bere nu poate beneficia de acciza specifică redusă!

În cazul în care antrepozitarul autorizat ca mic producător de bere realizează în cursul unui an calendaristic o producţie mai mare de 200.000 hl, notificarea la autoritatea fiscală trebuie făcută în termen de 5 zile de la data depăşirii acestui nivel. În acest caz, antrepozitarul are obligaţia de a calcula şi de a vărsa la bugetul de stat accizele în cuantumul corespunzător noului nivel de producţie, inclusiv diferenţa dintre acciza standard şi nivelul redus pentru produsele deja eliberate pentru consum în anul respectiv.

Antrepozitarul autorizat ca producător de bere care realizează o producţie sub 200.000 hl/an beneficiază de nivelul redus de acciză numai dacă îndeplineşte condiţiile pe care le-am menţionat mai sus; acesta va putea solicita restituirea diferenţei dintre acciza standard şi nivelul redus începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care s-a înregistrat o producţie mai mică de 200.000 hl de bere.

Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală competentă şi este însoţită de documente justificative din care să rezulte dreptul solicitantului de a beneficia de restituirea de accize. După verificare, autoritatea fiscală procedează la restituirea accizelor în condiţiile art. 117 din Codul de procedură fiscală.
 
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu