Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial nr. 448/2008 a fost, recent, modificată prin OG nr. 26/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017.  Mai nou, şi anume din 7 ianuarie 2018 este în vigoare Legea de aprobare a OG nr. 26/2017, care a adus noi modificări şi completări la reglementarea de bază. Legea nr. 277/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 8/2018. 

Fondul de garantare a pachetelor turistice

Prin ordonanţa nr. 26 din vara anului trecut a fost introdusă în reglementarea de bază implicarea Fondului de garantare a pachetelor turistice,  denumit în continuare Fond, ca o schemă de garantare în domeniul turismului, având drept scop protejarea consumatorilor care au achiziționat pachete de servicii turistice de consecințele insolvenței agenției de turism organizatoare.

Fondul este o schema publică de garantare, administrată de către FNGCIMM, în numele statului român, prin Ministerul Turismului.

În această schemă, devine creditor al Fondului consumatorul care a achiziționat pachete de servicii turistice și care, deși a efectuat plățile conform contractului nu a beneficiat sau a beneficiat parțial de serviciile plătite ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare.

Pentru funcţionarea sistemului, agenţiile de turism organizatoare sunt obligate să depună:

  • garanția de participare la Fond – suma constituită în vederea asigurării respectării obligațiilor care îi revin în calitate de participant la acesta;
  • contribuție inițială – suma nerambursabilă datorată Fondului de către agenția de turism organizatoare care solicită și obține pentru prima oară o licență, utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia, valabilă pentru primul an de autorizare, al cărei nivel nu poate fi mai mic de 2.000 euro, echivalent în lei;
  • contribuție trimestrială – suma nerambursabilă datorată trimestrial Fondului de către agenția de turism organizatoare;

A fost introdusă şi o contribuție de gestiune – suma datorată Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, care se plătește din sumele disponibile în cadrul Fondului. 

Cum funcţionează răspunderea contractuală

Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, inclusiv în situația în care contractul de comercializare a pachetului turistic a fost încheiat de către o altă agenție de turism intermediară sau de către alți prestatori de servicii mandatați în acest sens.

În cazurile în care neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră, sau unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, agenția de turism organizatoare sau intermediară este obligată să acorde prompt asistență consumatorului aflat în dificultate. În cazul în care contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice a fost încheiat prin intermediul unei agenții de turism intermediare, obligația de acordare a asistenței este în sarcina ambelor agenții.

Agenția de turism intermediară este răspunzătoare pentru respectarea contractelor încheiate cu agenția de turism organizatoare, pentru plata către agenția de turism organizatoare a pachetelor turistice comercializate prin intermediul său, precum și a celorlalte obligații asumate prin contractul încheiat cu agenția de turism organizatoare cu privire la turiștii ce încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul său.

Consumatorii care încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul unei agenții de turism intermediare beneficiază de garanția la Fond pentru insolvența agenției de turism organizatoare.

Agenția de turism organizatoare informează periodic agenția de turism intermediară și consumatorii care achiziționează pachete de servicii turistice asupra plafonului individual de garantare deținut la Fond.

Despăgubiri la insolvenţa agenţiei de turism

În condiţiile noului sistem de garantare, despăgubirea devine suma plătită din resursele Fondului fiecărui consumator care a achiziționat pachete de servicii turistice de la o agenție de turism organizatoare sau intermediară, reprezentând echivalentul sumelor plătite pentru serviciile neefectuate ca urmare a intrării în insolvență a agenției de turism organizatoare ulterior achiziționării pachetului/pachetelor turistice, dacă nu au fost rambursate dintr-o altă sursă de garantare; nivelul plafonului de despăgubire se stabilește prin normele metodologice de aplicare a reglementării de bază.

În acest scop a fost reglementată şi valoarea garantată ca fiind valoarea totală a sumelor încasate de către o agenție de turism organizatoare direct de la consumatorii care au achiziționat pachete de servicii turistice sau printr-o agenție de turism intermediară cu titlu de contravaloare a pachetelor turistice comercializate pe teritoriul României.

În cazul în care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, iar turiștii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate în relația cu consumatorii, cheltuielile de repatriere a turiștilor sunt suportate în procedură de urgență din resursele Fondului. În costurile de repatriere se poate include și contravaloarea serviciilor la sol care nu au fost plătite de către agenția de turism organizatoare.

ATENŢIE Fondul se constituie ca schemă obligatorie de garantare a obligațiilor de rambursare a tuturor plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor, în măsura în care respectivele servicii contractate NU sunt furnizate ca urmare a faptului că împotriva agenției de turism organizatoare s-a deschis procedura de insolvență.

FNGCIMM despăgubește consumatorii creditori ai Fondului, iar după plata despăgubirii se subrogă în drepturile acestora dobândind un drept de regres împotriva agenției de turism organizatoare responsabile pentru repararea prejudiciului, în privința despăgubirii plătite, a cheltuielilor legate de instrumentarea și lichidarea pretențiilor de despăgubire, precum și pentru accesoriile cheltuielilor efectuate.

Aşteptăm Normele metodologice de aplicare

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 277/2017 (în vigoare de la data de 7 ianuarie a.c.) urmează să se aprobe, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

Ai nevoie de Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here