18 Februarie, 2018

Deputaţii vor vota astăzi modificările la Legea uceniciei. Ce schimbări sunt prevăzute?

În cursul acestei zile deputații vor vota Legea de modificare și completare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, având ca principal scop creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă și creșterea calității calificării profesionale. 

Acest act normativ reprezintă răspunsul național al transpunerii Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale ET20, unul din instrumentele atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Schimbările aduse de această lege vizează:

  • clauzele contractului de ucenicie,
  • îmbunătățirea condițiilor de acces la un program de ucenicie,
  • modalitatea de evaluare și certificare a formării profesionale obținute prin ucenicie, în conformitate cu prevederile legale privind formarea profesională a adulților,
  • controlul modului în care se organizează și se desfășoară ucenicia la locul de muncă prin inspectoratele teritoriale de muncă precum și modalitatea de finanțare a acesteia.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 poate fi consultat, în forma adoptată de Senat, AICI!

Modificările aduse contractului de ucenicie vizează suplimentarea obligațiilor angajatorului, acesta trebuind să asigure ucenicului toate drepturile care rezidă dintr-un contract individual de muncă, să îi asigure pregătirea teoretică și practică corespunzătoare calificării în care ucenicul se formează finalizată cu un certificat de calificare profesională a adulților, pentru acest lucru putând încheia un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat potrivit OG nr.129/2000, revenindu-i sarcina de a suporta contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului. 

De asemenea, sunt suplimentate și obligațiile ucenicului care trebuie să desfăşoare activitatea în conformitate cu programul de formare și să participe la examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică. 

Contractul de ucenicie va cuprinde obligatoriu denumirea calificării care urmează să o dobândească ucenicul și denumirea furnizorului de formare profesională. 

Persoanele care doresc să devină ucenici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să aibă minim vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani,
  • sunt în căutarea unui loc de muncă,
  • nu dețin o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia,
  • îndeplinesc condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă conform OG nr.129/2000.

Vârsta minimă de accesare a unui program de ucenicie este de 16 ani și nu cea de 15 ani, pentru a fi în concordanță cu Legea nr. 1/2011- Legea educației naționale.

Finanțarea uceniciei poate fi realizată din resursele proprii ale angajatorilor, sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice, bugetul asigurărilor de șomaj, respectiv fonduri structurale europene.

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu