21 Februarie, 2018

Depunerea situaţiilor contabile semestriale de către societăţile de asigurări şi brokerii în asigurări

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a adoptat, prin ordinul nr. 14/2012, instrucţiunile de raportare a situaţiilor contabile cu data de 30.06.2012, ce vor fi depuse de asigurători şi reasigurători sau brokerii în asigurări şi reasigurări.

Termenul de depunere a raportărilor contabile este 16.08.2012, acelaşi ca şi pentru ceilalţi operatori economici.

Raportările se depun în termenul de mai sus, astfel:

a) un formular la direcţiile de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice (ANAF)

b) un formular la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Cum se depun raportările şi cu ce documente anexă?

Raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2012 se depun într-unul dintre următoarele moduri:

* pe suport hârtie (formatul C.S.A.), semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice;

* în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia CSA-EWS.

Retinem ca sunt solicitate mai multe documente decât la ceilalţi operatori economici (CUI, Raport Administrator, Balanţă).

Cine nu depune raportarea ?

Asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare care nu au desfăşurat activitate sau cei care, în semestrul I 2012, s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi cei care se află în curs de lichidare, nu vor întocmi raportări contabile la 30 iunie 2012.

Asigurătorii, reasiguratorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare care au fost înfiinţaţi în cursul anului 2012 şi au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la data de 30 iunie 2012 vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurǎrilor raportǎri contabile întocmite conform prezentelor norme.

Asigurătorii şi reasigurătorii vor întocmi şi vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilanţ (cod 01);

2. Contul de profit şi pierdere, compus din:

* contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

* contul tehnic al asigurarii de viaţă (cod 03);

* contul netehnic (cod 04);

3. Date informative (cod 05).

Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor prezenta şi:

A) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii;

B) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor întocmi şi vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilanţ (cod 01);

2. Contul de profit şi pierdere (cod 02);

3. Date informative (cod 03).

De reţinut: Anexa la ordin, ce reglementează modul de întocmire şi depunere a raportărilor contabile, este publicată în Monitorul Oficial nr. 451/2012.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu