22 Noiembrie, 2019

Depunerea electronica a declarației la fondul de mediu

Actul normativ analizat astăzi permite depunerea electronică a declarației privind contribuția la fondul de mediu, posibilitate pe care o au operatorii economici ce au obligația declarării și plății contribuției la fondul de mediu. 

Ordin Ministerul Mediului nr. 572 din 11 iunie 2019

Ordin pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță 

Finanțarea fondului de mediu se realizează din sursele enumerate de OUG nr. 196/2005, cu modificări ulterioare, dintre care amintim:

  • Contribuție în procent de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor;
  • Taxe pentru emisii de poluanți în atmosferă;
  • Contribuție în sumă de 2 lei/kg pentru ambalajele puse în piață;
  • Contribuție în procent de 2% din vânzarea masei lemnoase;
  • Contribuție în sumă de 2 lei/kg anvelopă, pentru anvelopele introduse în piață;
  • Contribuție în procent de 3% din veniturile pentru gestionarea fondurilor de vânătoare;
  • Ecotaxă în sumă de 0,15 lei/buc pentru pungile de transport;
  • Taxă de 0,3 lei/kg pentru uleiurile minerale;
  • Alte sume datorate la fondul de mediu.

Acei operatori economici ce au obligația plății contribuției trebuie să achite această sumă până pe data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, ocazie cu care trebuie depusă declarația la fondul de mediu.

Prin Ordin al Ministerului Mediului nr. 572/2019, s-a creat această posibilitate – transmiterea declarației prin mijloace electronice de comunicare la distanță. Ordinul menționează că este o metodă alternativă față de actualele proceduri: depunerea cu poșta sau la registratură. 

Desigur, semnarea declarațiilor electronice va fi posibilă doar prin deținerea unui certificat calificat de semnătură electronică.

Din punct de vedere procedural, se impune mai întâi înregistrarea în sistemul informatic al AFM și obținerea unui cont de acces. Înregistrarea se poate face doar în baza unei declarații notariale atașate la cererea de înregistrare.

Declarația notarială trebuie să cuprindă următoarele aspecte:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal;

c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“;

d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;

e) acordul privind primirea de informări prin poşta electronică;

f) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line“. 

După înregistrarea contribuabilului interesat în sistemul informatic al AFM, se vor putea utiliza următoarele funcționalități ale serviciului:

a) editarea în format electronic, comunicarea şi tipărirea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;

b) verificarea confirmării de primire a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a numerelor de înregistrare alocate;

c) vizualizarea istoricului declaraţiilor comunicate şi descărcarea situaţiei acestora;

d) vizualizarea şi descărcarea situaţiei plăţilor efectuate la Fondul pentru mediu;

e) recepţionarea şi descărcarea actelor administrativ-fiscale, actelor de procedură, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii comunicate de Administraţia Fondului pentru Mediu;

f) comunicarea de cereri, solicitări, notificări etc.;

g) solicitarea de emitere a certificatului de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în formă electronică;

h) vizualizarea şi descărcarea certificatului de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis în formă electronică, valabil cu semnătura electronică a Administraţiei Fondului pentru Mediu; 

i) revocarea ori reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică;

j) gestiunea datelor personale ale persoanei înrolate;

k) modificarea sau completarea datelor referitoare la contribuabil/plătitor;

l) transmiterea şi recepţionarea mesajelor referitoare la utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line“.

Notă: similar Codului de procedură fiscală, documentele transmise electronic de AFM se consideră comunicate în termen de 15 zile de la transmitere.

Ai nevoie de Ordinul nr. 572/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu