19 Iunie, 2018

Depunerea declaraţiilor fiscale

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3642/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 941 din 30 decembrie 2011, următoarele declaraţii fiscale se depun în format PDF, cu fişier XML ataşat: ● 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; ● 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”; ● 710 “Declaraţie rectificativă”.

Declaraţiile fiscale se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Declaraţii electronice.

Declaraţiile fiscale, altele decât cele enunţate, se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul şi regimul documentelor.

Prevederile OPANAF nr. 3642 se aplică începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011. Pentru perioadele de raportare anterioare, declaraţiile fiscale enunţate se depun la organul fiscal competent, numai pe suport hârtie, cu codificarea informaţiei prin cod de bare, utilizând programele de asistenţă existente pe portalul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili – Programe utile – Declaraţii fiscale.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu