20 Septembrie, 2017

Depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit în cazul lichidării firmei

În cazul unei societăţi comerciale, care se lichidează în anul 2012, se mai depune declaraţia anuală de impozit pe profit? Vă mulţumesc. Mirel Savu, Corabia, Olt.

Declararea şi plata impozitului pe profit sunt prevăzute la art. 34 din Codul fiscal. Astfel, există două situaţii:

- dacă societatea se dizolvă cu lichidare, conform Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;

- dacă societatea se dizolvă fără lichidare, conform Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;

Dacă societatea se dizolvă cu lichidare

Legiuitorul a stabilit la art. 34 alin. (14) din Codul fiscal, faptul că persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit (declaraţia 101) şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la ANAF.

Dacă societatea se dizolvă fără lichidare

Legiuitorul a stabilit la art. 34 alin. (15) din Codul fiscal, faptul că persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit (declaraţia 101) şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Baza legală

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu