19 Februarie, 2018

Depunerea declaraţiei de impozit pe profit

În urma modificărilor aduse Codului fiscal de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, în vigoare de la 5 septembrie a.c., prin articolul 35 se prevede obligaţia contribuabililor de a depune o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

● De la această regulă, art. 34 stabilesc excepţii, respectiv categorii de contribuabili , cu termen de declarare prevăzute pe fiecare caz în parte, astfel:

- organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

- contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

- persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, conform legii, înfiinţarea acestora.

- persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Au obligaţia de a depune şi declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor următorii contribuabili:

- persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică (cu atenţionarea că această categorie este prevăzută în Art.13 litera c, text care a fost de asemenea modificat prin O.G. nr.30/2011);

- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu