9 Decembrie, 2019

Denunţarea unilaterală a contractelor în lumina noului Cod Civil. Ce trebuie să ştim?

Printre numeroasele modificări aduse de noul Cod Civil (NCC) în materia contractelor regăsim modificări de substanţă în cazurile de încetare a contractelor; astfel, modificări faţă de legislaţia anterioară (vechiul Cod civil) regăsim şi referitor la denunţarea unilaterală a contractelor.

Sediul materiei în ceea ce priveşte denunţarea unilaterală a contractelor îl regăsim în art. 1276 – 1277 NCC.

nccps

Deşi doctrina şi jurisprudenţa au demonstrat faptul că şi sub imperiul vechiului Cod civil s-au putut stipula în contracte clauze de denunţare unilaterală, NCC a adus un element de noutate acestei probleme, reglementând cadrul denunţării unilaterale  în cuprinsul său.

Potrivit dispoziţiilor din NCC, denunţarea unilaterală se diferenţiază în funcţie de cazul în care aceasta intervine într-un contract pe perioadă determinată sau într-un contract pe perioadă nedeterminată.

Astfel, într-un contract pe perioadă determinată, denunţarea unilaterală poate interveni doar dacă părţile au stabilit în contract posibilitatea denunţării unilaterale, reglementându-se şi modul în care operează aceasta.

În cazul contractelor cu executare dintr-o dată, dacă nu a început executarea contractului, dreptul de denunţare unilaterală este recunoscut părţii interesate.

Dacă executarea contractului cu executare dintr-o dată s-a realizat în întregime, în principiu denunţarea unilaterală va fi lipsită de interes, întrucât contractul şi-a produs efectele şi obligaţiile părţilor au fost executate.

În schimb, în cazul contractelor cu executare succesivă sau continuă, acest drept este recunoscut chiar şi după începerea executării contractului, fiind condiţionat de respectarea unui termen de preaviz rezonabil cu consecinţa că prestaţiile executate nu se restituie („ce s-a executat rămâne bun executat”). Dacă s-a stipulat o prestaţie în schimbul denunţării, aceasta produce efecte numai atunci când prestaţia este executată.

În general, termenul de preaviz se acordă celeleilalte părţi contractante tocmai pentru ca aceasta să aibă posibilitatea de a-şi găsi un nou partener contractual.

Reţinem însă că cealaltă parte contractantă poate să renunţe la dreptul respectiv (la acordarea unui termen de preaviz), şi, într-un astfel de caz, denunţarea contractului va putea fi declarată de co-contractantul său fără acordarea unui termen de preaviz.

Într-un contract pe perioadă nedeterminată, acesta poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi, chiar în lipsa unei clauze referitoare la denunţarea unilaterală, cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz.

Mai mult, orice clauză contrară sau stipularea unei prestatii în schimbul denunţării unilaterale a contractului se consideră nescrisă, este lovită de nulitate, contractul păstrându-şi totuşi efectele în rest.

Pentru faptul că legea nu determină conţinutul noţiunii de termen rezonabil, apreciem că va fi la latitudinea instanţei de judecată să aprecieze de la caz la caz dacă termenul rezonabil de preaviz a fost respectat. Un criteriu obiectiv de stabilire a caracterului rezonabil al termenului ar fi raportarea la termenul efectiv necesar unei persoane diligenţe pentru a gasi un nou partener contractual.

De subliniat faptul că dreptul de a denunţa unilateral contractul reprezintă o clauză neuzuală potrivit art. 1203 din NCC, ceea ce înseamnă că respectiva clauză nu va produce efecte decât în măsura în care această clauză este acceptată în mod expres, în scris, de către cealaltă parte contractantă.

Dacă clauza de denunţare unilaterală a contractului nu a fost acceptată în mod expres de către cealaltă parte contractantă, clauza respectivă nu va produce efecte.

Apreciem că sancţiunea respectivă (de a nu produce efecte) în cazul neacceptării clauzei de către cealaltă parte contractantă intervine întrucât co-contractantul ar putea fi prejudiciat de o asemenea clauză, aceasta putând avea  un efect negativ asupra sa.

În fine, reţinem faptul că prevederile art. 1277 din NCC sunt aplicabile oricărui contract încheiat pe durată nedeterminată, nu doar contractelor de locaţiune.

——(P)——

Pentru a fi informat în permanenţă cu privire la evoluţia actelor normative, Lege5 Desktop vă pune la dispoziţie un Calendar legislativ. Prin intermediul acestuia puteţi afla ce acte intră în vigoare sau sunt aprobate, derogate, amendate etc. Aflaţi mai multe despre Lege5 Desktop de AICI.

L5_desktop

Totodată, Lege5 este disponibil şi în variantele Online şi Mobile. Iar pentru cei care vor doar anumite acte normative (consolidate la zi) există posibilitatea de a le cumpăra separat prin intermediul Lege5 Online.
comentarii

Despre autor  ⁄ Ileana Constantinescu

Este autoarea unui număr mare de articole apărute în publicaţii de specialitate în diverse domenii ale dreptului. Bogata activitate publicistică a autoarei are la bază practica îndelungată în domeniul dreptului, consultanţa oferită fiind destinată cu preponderenţă societăţilor din mediul privat.

Comentarii

 • Răspunde
  Tudor
  iulie 14 2014

  Merci pentru articol, mi-am facut o parere deja despre noul cod civil.

 • Răspunde
  martie 14 2015

  Multumesc pentru articol!

Scrie un comentariu