25 Februarie, 2018

Delegare sau detaşare? Fii la curent cu drepturile tale!

Voi evidenţia, în cele ce urmează, asemănări şi deosebiri între detaşare şi delegare şi, în acelaşi timp, motive pentru care am alege una în defavoarea celeilalte.

Conform art. 43 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă”

iar în conformitate cu art. 45 ale aceleaşi legi

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.”

Modificarea elementelor contractului individual de muncă (durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă) se poate face printr-un act adiţional la contractul individual de muncă, cu acordul părţilor.

Art.42  din Codul Muncii menţionează că, în cazul detaşării, respectiv a delegării, angajatorul poate modifica unilateral locul de muncă al angajatului, celelate drepturi şi elemente ale contractului individual de muncă ramânând neschimbate.

* Perioada delegării/detaşării şi prelungirea acesteia

Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni (conform art. 44, alin.1) din Codul Muncii), iar detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an (conform art.46, alin. 1) din Codul Muncii).

Necesitatea de perioade de timp mai mari pentru finalizarea lucrărilor ce fac obiectul detaşării/delegarii au dus la posibilitatea prelungirii delegării pe perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice (conform art. 1, punctul 20 din Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii), dar de data aceasta cu acordul salariatului şi nu unilateral.

Sursa foto: Lege5.ro

În ceea ce priveşte detaşarea, aceasta poate fi prelungită tot cu acordul părţilor din 6 în 6 luni.

În ambele situaţii, salariatul are dreptul sa îşi dea consimţămantul, refuzul acestuia constituind neprelungirea perioadei de delegare/detaşare, dar nu motiv pentru a fi sancţionat disciplinar.

* Decontări

Pe toată perioada delegării/detaşării, salariatulului i se vor deconta cheltuielile de transport şi cazare şi are dreptul la o indemnizaţie de detaşare/delegare

Cheltuielile i se vor deconta în baza decontului  întocmit lunar şi a documentelor justificative (bilete de tren, avion, taxi, facturi de cazare, etc), ce fac obiectul întocmirii decontului.

Indemnizaţia de delegare/detaşare se stabileşte la nivel de fiecare societate prin negociere individuală sau colectivă şi conform art. 21, lit.b din Codul Fiscal:

“Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: … b) suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;”.

Nivelul legal stabilit de instituţiile publice este de 13 lei pentru fiecare zi (calculul unei zile este stabilit prin documente justificative ca fiind de 24 de ore raportat la data plecării şi la data sosirii) de delegare sau detaşare.

Astfel, pâna la limita de 32,5 lei, indemnizaţia de delegare/detaşare este deductibilă, de aceea, cele mai multe societăţi optează pentru această sumă maximă acordată salariatul pe zi, cu atât mai mult cu cât, începând cu data de 01 februarie 2013, s-au modificat prevederile art. 55 din Codul Fiscal prin O.G. nr. 8/2013.


Sursa foto: Lege5.ro

Astfel, litera i) precizează ca fiind venit din salarii

“indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;”

Odată cu această modificare, toate programele de calcul salarial puse la dispoziţie agenţilor economici au obligaţia de a fi actualizate, conform noilor prevederi ale Codului Fiscal. Pe statul de salarii va trebui să fie evidenţiată separat diurna care depăşeşte limita legală de deductibiliate -  aceasta va fi parte integrantă din venitul brut al salariatului din luna respectivă şi se vor calcula taxele şi contribuţiile aferente.

Din punct de vedere al H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, detaşarea reprezintă element al registrului care se întocmeşte în formă electronică. Conform aceleaşi hotărâri de Guvern,  art. 4, alin. 1), lit. e)” pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării”.

În registrul general de evidenţă a salariaţilor delegarea nu se evidenţiază.

* De ce detaşare/delegare?

Decizia de a delega sau detaşa un angajat este luată în funcţie de următoarele considerente, dar nu numai:

- lucrarea sau tipul de lucrări ce urmează a fi efectuate de salariatul în cauză,

- perioada necesară pentru executarea lucrării/lucrărilor,

- dacă locul executării lucrării/lucrărilor impune prezenţa obligatorie la sediul unui alt angajator sau nu.

De exemplu, dacă o societate comercială doreşte înfiinţarea unui sediu secundar într-un alt oraş, faţă de cel în raza căruia are sediul social, atunci se optează pentru delegarea angajatului.

Dacă societatea comercială a încheiat un contract de prestări servicii cu o alta la care este necesar schimbul de know-how, atunci se poate opta pentru detaşarea angajatului. Detaşarea poate interveni şi la solicitarea de personal calificat de catre o terţă parte, care devine ulterior alt angajator.

Actele normative prin care se stabilesc aceste prevederi pot fi consultate integral şi gratuit pe Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Un comentariu

 • Răspunde
  Ghita
  martie 19 2014

  Buna ziua
  In timpul unei anchete interne in care un subordonat al meu a facut o greseala de operare ,fara prejudicii materiale , este posibila delegarea mea pe un post inferior ( sef sectie – maistru ) si cel de pe postul de maistru sa imi preia activitatile ?
  Multumesc anticipat

Scrie un comentariu