20 Septembrie, 2019

Declaraţiile fiscale 100, 300 şi 710

ANAF anunţă schimbarea softurilor de raportare (numai în PDF cu XML atasşat), cât şi modalitatea de depunere, pentru declaraţiile 100, 300 şi 710, începând cu raportările pentru luna noiembrie 2011.

Pentru a îmbunătăţi serviciul depunere a declaraţiilor fiscale prin metode electronice, de la distanţă şi pentru a preveni blocajele în perioadele de vârf, de la 1 decembrie 2011, pentru perioadele de raportare începând cu noiembrie 2011, declaraţiile 100, 300 si 710 se vor putea depune doar pe noile versiuni de soft, publicate pe portalul ANAF.

Depunerea prin Internet va putea fi făcută doar pe pagina de upload creată iniţial pentru declaraţia 112, accesibilă prin portalul www.e-guvernare.ro, după autentificarea cu certificat digital calificat. Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fişier xml ataşat, pe suport CD, însoţite de declaraţia listată, semnată şi ştampilată. Pentru perioadele de raportare anterioare lunii noiembrie 2011, declaraţiile 100, 300 si 710 vor putea fi depuse doar la ghişeu, pe suport hârtie cu cod de bare sau cu fişier txt pe suport electronic, generate prin programele de asistenţă accesibile pe portalul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili – Programe utile – Declaraţii fiscale.

Noile versiuni ale programelor de asistenţă (Soft A şi Soft J) pentru declaraţiile 100, 300 si 710 vor putea fi descărcate de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice – Descărcare formulare, unde se vor regăsi şi prevederile legale, precum şi instrucţiuni/documentaţie de ajutor.

Pentru implementarea acestor modificări sunt necesare lucrări de mentenanţă în data de 26.11.2011 care pot produce dificultăţi la depunerea declaraţiilor şi vizualizarea stării acestora, iar în perioada 30.11.2011 ora 12:00 – 02.12.2011 ora 11:00 serviciul de depunere declaraţii va fi oprit.

100 Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (OPANAF nr. 73/2011)

Se completează de plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale cărora le revin obligaţii de plată la bugetul stat, conform Nomenclatorul din ordinul menţionat. Declaraţia include date referitoare la obligaţii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contribuţii sociale; impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi altele. Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF nr. 183/2011)

Se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Formularul se poate depune şi prin Internet. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Conform OPANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

710 Declaraţia rectificativă (OPANAF nr. 1340/2009)

Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet. Obligaţiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 17 la OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.Conform OPANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu