22 Noiembrie, 2019

Declarațiile de mediu pot fi depuse on-line

Prin ordin al ministrului mediului a fost aprobată procedura de depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Ordinul nr. 572/2019 al ministrului mediului a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 544 din 3 iulie 2019. 

În aplicarea O.U.G. nr. 196/2005,  prin ordinal semnalt se introduce posibilitatea ca declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu să fie depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu. 

Formulare

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii/plătitorii utilizează serviciul “Depunere declarații on-line” existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, utilizându-se formularele de declarații existente pe site-ul Administrației. 

Data depunerii declarației

În cazul declaraţiei on-line, data depunerii declaraţiei privind obligațiile la Fondul pentru mediu este data înregistrării acesteia pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului/plătitorului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declarației. 

Declaraţii pe suport hârtie şi electronice

- Pentru declararea obligațiilor la Fondul pentru mediu, pentru aceeași perioadă de raportare, NU se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu. În caz contrar, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii.

- Contribuabilul/Plătitorul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul serviciului “Depunere declarații on-line”. În caz contrar, declarația se consideră necomunicată. 

Dreptul de semnătură

Declarația depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul serviciului “Depunere declarații on-line”, dacă aceasta a atașat declarației o semnătură electronică calificată, emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă. 

Contul de acces

- Generarea unui cont de acces în aplicația informatică care asigură serviciul “Depunere declarații on-line” se realizează în baza solicitării scrise a reprezentantului legal a contribuabilului/plătitorului, depusă la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, conform anexei la ordin.

- În urma solicitării, Administrația Fondului pentru Mediu generează un cont de acces și o parolă pentru fiecare contribuabil/plătitor pe care le comunică reprezentantului legal. După intrarea în posesie a contului și a parolei, reprezentantul legal are obligația să modifice parola de utilizator.

- Contul de acces va permite reprezentantului legal accesarea următoarelor funcțiuni ale serviciului “Depunere declarații on-line”:

vizualizarea istoricului declarațiilor comunicate;

vizualizarea situației plăților efectuate la Fondul pentru mediu;

vizualizarea notificărilor referitoare la administrarea contului de acces, confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și referitoare la actele administrativ-fiscale, a actelor de procedură și altor documente ori informări comunicate de Administrația Fondului pentru Mediu. 

Condiții de utilizare a serviciului “Depunere declarații on-line”

Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în cadrul serviciului “Depunere declarații on-line” se poate realiza de către următoarele persoane, denumite în continuare persoane autorizate:

reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;

împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate, în baza unei declarații notariale atașate la cererea de înrolare prevăzută în anexa la ordin. 

Revocarea persoanei înrolate

- Orice intenție de revocare a persoanei înrolate se notifică prin completarea electronică a solicitării corespunzătoare, pusă la dispoziție de serviciul “Depunere declarații on-line”, concomitent cu comunicarea unei solicitări scrise, transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Administrația Fondului pentru Mediu.

- Operațiunea de revocare se consideră îndeplinită în termen de 10 zile de la data depunerii solicitării la Administrația Fondului pentru Mediu. 

Anexe la ordin

Ordinul ministrului mediului prezintă, în anexe modelele de formulare pentru:

- solicitarea deschiderii contului de acces în serviciul “Depunere declarații on-line”;

- cerere de înrolare.

Ai nevoie de Ordinul nr. 572/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu