23 Ianuarie, 2019

Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă

Această semnalare are scopul numai de a reaminti o recentă modificare din Codul fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012.

Ne referim la efectele Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011, publicată în M.Of.nr. 627 din 2 septembrie şi intrată în vigoare la 5 septembrie, prin care sunt aduse modificări şi completări la Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale prevăzute prin alte acte normative.

În ce priveşte declaraţiile anuale privind reţinerea la sursă, prevederea este dată de Codul fiscal, prin art.119, potrivit căruia, în forma actuală, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat. Textul există în această formă în urma modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr.109/2009, începând cu 1 ianuarie 2010.

Prin amendamentele aduse articolului 119 alin.(1) din Codul fiscal, de Ordonanţa nr.30/2011, începând cu data de 1 ianuarie 2012, “plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.”

Rămâne valabil, în continuare, alineatul 11 al acestui articol, potrivit căruia după data aderării României la Uniunea Europeană, plătitorii de venituri sub forma dobânzilor au obligaţia să depună o declaraţie informativă referitoare la plăţile de astfel de venituri făcute către persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene. Declaraţia se depune până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului curent, pentru informaţii referitoare la plăţile de dobânzi făcute în cursul anului precedent. Modelul şi conţinutul declaraţiei informative, precum şi procedura de declarare a veniturilor din dobânzile realizate din România de către persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Codului de procedură fiscală.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu