24 Februarie, 2018

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat: au fost publicate instrucţiuni noi pentru completare

Noile Instrucţiuni pentru completarea formularului 100 sunt cuprinse în Ordinul nr. 123/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 87/2014, pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Ordinul, care se referă şi la alte formulare, prevede că în cazul formularului 100 declararea potrivit noilor instrucţiuni priveşte obligaţiile începând cu 1 ianuarie 2014.

Nomenclatorul obligaţiilor de plată a fost înlocuit

Date fiind obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, reţineţi că şi Nomenclatorul a fost înlocuit, prin acelaşi Ordin nr. 123/2014Anexa 3 a acestui act normativ.

Declaraţiile lunare

În ce priveşte obligaţiile de depunere lunară a declaraţiei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, pentru reţinerile la sursă conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice se declară, conform noilor Instrucţiuni, următoarele:

- impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice;
- impozit pe veniturile din dobânzi;
- impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
- impozit pe veniturile din premii;
- impozit pe veniturile din jocuri de noroc;
- impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
- impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice.

Observăm că nu mai apare, la obligaţiile lunare, obligaţia de declarare a impozitului pe veniturile din arendă.

Declaraţiile trimestriale

În ce priveşte impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine (trimestrele I-IV), semnalăm textul modificat potrivit căruia se declară impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România.

La fel, pentru plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România şi care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I-IV).

Declaraţii la alte termene

Semnalăm aici următoarele modificări şi completări:

- până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligaţiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, activităţi care apar acum la poziţia 28 în Nomenclator;
- până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi pentru taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, în condiţiile în care, în forma anterioară se prevedea numai “taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc”;
- până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru accizele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi lit. f)-l) din Codul fiscal, în situaţiile prevăzute la art. 214 alin. (3) din acelaşi act normativ;
- până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului din anul fiscal modificat în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
- până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul pe construcţii de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29633 din Codul fiscal.

——(P)——

Lege5 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 — care este disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile — de AICI.

ps_evid_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu