18 Februarie, 2018

Declaraţia Intrastat se depune până mâine, 15 septembrie

Până mâine, 15 septembrie, operatorii economici care sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată şi care realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene sunt obligaţi să depună la Institutul Naţional de Statistică Declaraţia Intrastat.

Declaraţia statistică INTRASTAT este completată de toţi operatorii economici ale căror importuri şi/sau exporturi din/către statele membre ale Uniunii Europene depăşesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinţă.

Pragurile reprezintă limita valorică a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile statistice se stabilesc separat şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.

Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2012 sunt:

- pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON

- pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON

Declaraţia statistică INTRASTAT trebuie să cuprindă informaţii referitoare la introducerea de bunuri: sosirea bunurilor în România din Statele Membre ale Uniunii Europene şi expedierea de bunuri: ieşirea bunurilor din România către Statele Membre ale Uniunii Europene.

Operatorii economici trebuie să declare:

1. fluxul (introduceri/expedieri)

2. perioada de referinţă

3. date de identificare ale firmei

4. ţară de destinaţie/ţară de expediţie

5. cod marfă (8 cifre conform Nomenclatorului Combinat)

6. natura tranzacţiei

7. modul de transport

8. termenii de livrare

9. cantitatea în kg

10. cantitatea în unitate de măsură suplimentară

11. valoarea facturată

12. valoarea statistică.

Declaraţia Intrastat se depune numai electronic prin utilizarea uneia din următoarele metode:

- online, utilizând aplicaţia pusă la dispoziţie de INS: http://intrastat.insse.ro/intrastat/

- offline, utilizând softul pus la dispoziţie de INS.

Termenul de depunere a Declaraţiei Intrastat la INS îl reprezintă data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.

Acte normative care îţi pot fi de folos:

* Legea nr. 422/2006, art. 6;

* Normă din 19/01/2011 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 21/2011;

* Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1183/2011.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu