21 August, 2019

Declaraţia fiscală privind impozitul pe profit va fi modificată!

Un recent proiect de act normativ iniţiat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) prevede modificarea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit“, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

Proiectul de ordin (pdf) a fost postat pe site-ul ANAF în data de 4 septembrie.

Referatul de aprobare (pdf) se referă, pe de o parte, la modificările aduse prin O.U.G. nr. 102/2013 la Codul fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, şi anume: modificări privind regimul fiscal al dividendelor primite de o persoană juridică română de la o altă persoană juridică având în vedere condiţiile de participare la capitalul social, posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar ales, posibilitatea de reportare a cheltuielilor de sponsorizare, nedeductibile în anul curent, în anii fiscali următori etc.

Proiectul de modificare are în vedere, de asemenea, efectele O.U.G. nr. 19/2014 - prin care au fost introduse reglementări cu privire la scutirea de impozit a profitului reinvestit (art. 194 din Codul fiscal).

Prevederile ordinului aflat în faza de dezbatere publică – modificarea formularului 101 (pdf – forma propusă) şi a instrucţiunilor de completare (pdf – forma propusă) – ar urma să se aplice începând cu declararea obligaţiilor anuale privind impozitul pe profit aferente anului fiscal 2014.

Declararea veniturilor neimpozabile din dividende

Dacă în forma actuală declaraţia nominalizează doar “Dividende de la altă persoană juridică română” (Rd. 20), prin proiectul de act normativ veniturile din dividende urmează să detalieze:

- venituri din dividende primite de la o persoană juridică română, în condiţiile prevăzute de lege;

- venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terţ, în condiţiile prevăzute de lege;

- venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru UE, în condiţiile prevăzute de lege.

Alte venituri

Regăsim în proiectul de ordin categorii noi de venituri, care NU sunt neimpozabile, astfel:

- Rd. 21: Venituri din vânzarea /cesionarea titlurilor de participare, în condiţiile prevăzute de lege;

- Rd. 22: Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri.

Impozitul pe profit scutit

La calcularea creditului fiscal extern, remarcăm două aspecte de noutate.

În primul rând, ar urma să nu mai fie declarat impozitul pe pofit scutit conform art. 38 din Codul fiscal, care prevede: “În cazul persoanelor juridice care au obţinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi se aplică în continuare pe perioada existenţei zonei defavorizate.”

În schimb, prin proiectul amintit, detalierea ar urma să includă – la declarare – impozitul pe profitul scutit potrivit art. 194 din Codul fiscal, şi anume profitul investit în echipamente tehnologice — maşini, utilaje şi instalaţii de lucru –, astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice.

Pentru clarificare, vedeţi caseta foto cu art. 194, introdus în Codul fiscal prin O.U.G. nr. 19/2014, începând cu 1 iulie 2014.

194CF_1
194CF_2

Sponsorizare, mecenat, burse private

Sumele reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, necesare pentru calcularea profitului impozabil anual, ar urma să fie detaliate:

- din anul curent;
- reportate din perioada precedentă.

Foto articol:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu