13 Noiembrie, 2019

Declaraţia fiscală 205: precizări noi privind completarea şi depunerea formularului

Alături de alte formulare a căror reglementare privind completarea şi depunerea au fost modificate, din anul acesta au apărut precizări noi şi pentru formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

Precizările se regăsesc în Ordinul ANAF nr. 3883/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 2/2014, dat pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal.

Formularul 205  se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ANAF nr. 3883/2013.

Depunerea declaraţiei

Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.

Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente: declaraţia se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat.

Sedii secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii: declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

Pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate, declaraţia se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii, în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat.

Dacă plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.

Pe baza acestor date, plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei.

Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii

Datele de la această secţiune din formular se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică ce realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.

Datele informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în România se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în România.

Datele informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică ce realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii şi asimilate acestora se face de către plătitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni din anul de raportare în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la plătitor.

În cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) Codul fiscal – este vorba despre persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b (centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România) sau lit. c (este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat) –, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România, se vor evidenţia, distinct, elementele de calcul al impozitului şi impozitul reţinut, în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii, potrivit tabelelor de la lit. A şi B din formular.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013.

form205modif» Foto: Consultă noul formular 205 în Lege5 Online.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu