13 Decembrie, 2019

Declararea şi plata impozitului pe profit: Ce prevăd precizările modificate din Normele Codului fiscal?

Introduse prin H.G. nr. 77/2014, modificările din Norme pe această temă privesc contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe profit trimestrial, pentru primul an fiscal modificat.

Hotărârea de Guvern nr. 77/2014 este în vigoare de la 12 februarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 108/2014.

Primul an fiscal modificat

Potrivit art. 16 alin. (3) din Codul fiscal, prin excepţie de la regula generală prin care anul fiscal este anul calendaristic, contribuabilii care care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

Reguli de declarare şi plată

Prin normele modificate în această materie se prevede că acei contribuabili care declară şi plătesc impozitul pe profit trimestrial pentru primul an fiscal modificat aplică şi următoarele reguli de declarare şi plată a impozitului pe profit:

- în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua lună a trimestrului calendaristic, prima lună a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv;
- în cazul în care anul fiscal modificat începe în a treia lună a trimestrului calendaristic, primele două luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

» Modificări: În caseta foto de mai jos puteţi vedea o parte dintre modificările făcute la partea referitoare la declararea şi plata impozitului pe profit din Norme. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
inspct97_6
Cazul plăţilor anticipate efectuate trimestrial

Contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplică şi următoarele reguli de declarare şi plată a impozitului pe profit:

- în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua lună a trimestrului calendaristic, prima lună a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligaţia declarării şi efectuării plăţilor anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv;
- în cazul în care anul fiscal modificat începe în a treia lună a trimestrului calendaristic, primele două luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligaţia declarării şi efectuării plăţilor anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare lună a trimestrului, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

De ce a fost nevoie de aceste modificări la Norme?

În Nota de fundamentare a hotărârii de Guvern se arată că Normele metodologice pentru declararea şi plata impozitului pe profit cuprind dispoziţii corelate cu anul fiscal care corespunde anului calendaristic, respectiv perioadei din anul calendaristic în care contribuabilul se înfiinţează sau încetează să existe, ca persoană juridică. Astfel, prevederile legale menţionate nu cuprindeau dispoziţii pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic.

Normele modificate conţin şi exemplificarea modalităţii de calcul, plată şi declarare a impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, pentru primul an fiscal modificat (vezi caseta foto).

exemnorme1exemnorme2

——(P)——

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

ps_evid_mod

Foto articol: StockVault.net

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu