15 Iunie, 2019

Declararea fiscală a veniturilor prin formularul 200 – noutăţi legislative

După o primă prezentare, pe LegeStart, a modificărilor generale aduse de Ordinul ANAF nr. 3883/2013, atragem atenţia asupra unor detalii privind activităţile agricole care se declară prin formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”.   

Ordinul nr. 3883/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 2/2014, aduce modificări la Ordinul nr. 52/2012 privind formularele 200, 201, 204 şi 205.

Sursa veniturilor de declarat

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

- activităţi independente;
- cedarea folosinţei bunurilor;
- activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
- piscicultură;
- silvicultură;
- transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
- operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real

Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. În cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, declaraţia se completază având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Declaraţii diferenţiate după data realizării veniturilor

Dată fiind modificarea, începând cu 1 februarie 2013, a impozitării, în formularul 200 vor fi făcute declaraţii diferenţiate pentru venituri din activităţi agricole realizate între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013, pentru care  obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare.

Veniturile din activităţi agricole realizate începând cu data de 1 februarie 2013 cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

- cultivarea produselor agricole vegetale;
- exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
- creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activităţi independente” de la titlul III “Impozitul pe venit” din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

La datele privind venitul/câştigul net anual, unde venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea simplă, la veniturile din agricultură se adaugă şi veniturile din piscicultură şi silvicultură. În sensul declaraţiei, astfel cum se precizează în completările aduse la Instrucţiuni, veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013.

form200» Foto: Vezi noul formular 200 în Lege5 Online

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu