Decizia nr. 1/2014 privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 405 din 02.06.2014 (M.Of. nr. 405/2014).
În vigoare de la 02.06.2014
Având în vedere prevederile art. 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următoarea decizie:
Art. 1.
(1) Pentru reţinerile din pensii, efectuate de către casele teritoriale de pensii în calitate de terţ poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul reţinerii.
(2) Comisionul se percepe şi se încasează de la pensionar, prin reţinere din pensie.
(3) Reţinerea lunară totală, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispoziţiilor art. 728 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2.
(1) Pentru următoarele operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale se percepe un tarif, astfel:
a) eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare – 15 lei;
b) eliberarea, în condiţiile legii, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei;
c) eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti – 17 lei.
(2) Pentru eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), tariful se percepe pentru fiecare certificat, respectiv pentru fiecare adeverinţă.
(3) Pentru eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c), tariful se percepe pentru fiecare persoană pentru care se oferă informaţii.
Art. 3.
Acelaşi tarif, prevăzut la art. 2, se percepe şi în situaţiile în care:
a) asiguratul/beneficiarul de drepturi de asigurări sociale solicită, prin aceeaşi cerere, mai multe documente de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b);
b) pentru eliberarea adeverinţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) este necesar ca şi o altă casă teritorială de pensii decât cea sesizată prin cerere să elibereze, la rândul ei, un asemenea document (asiguratul a desfăşurat activitate în două sau mai multe judeţe).
Decizia nr. 1/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here