9 Decembrie, 2019

Debite, scutiri la plată şi recuperări de sume privind creşterea copilului: Ce prevede Legea 126/2014

După alte materiale oferite de LegeStart pe marginea Legii nr. 126/2014, cel de faţă întregeşte tabloul drepturilor şi obligaţiilor, astfel cum legea amintită a completat prevederile conţinute în cele două reglementări în materie.

Legea nr. 126/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 700/2014 şi este în vigoare de la data de 27 septembrie 2014. Prin articolele legii sunt aduse precizări suplimentare legat de aplicarea a două acte normative, anume O.U.G. nr. 148/2005 şi O.U.G. nr. 111/2010, ambele cu modificările şi completările ulterioare, din care am realizat o prezentare sumară a facilităţilor acordate:

O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 1. – (1) Pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor din Codul fiscal, beneficiază de:

- concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani,

precum şi de

- o indemnizaţie lunară reprezentând 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. Începând cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum şi cuantumul maxim ale indemnizaţiei lunare se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi nu poate fi mai mic de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR (Indicator Social de Referinţă).

Art. 3. – (1) Persoanele care sunt îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă, şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un stimulent al cărui cuantum se raportează la ISR şi se stabileşte la 0,2 ISR.

(3) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi solicită dreptul la stimulent, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

***

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Art. 2. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor din Codul fiscal, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi care nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR.

b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 2,4 ISR.

Debite scutite de la plată

Debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/ stimulent/ stimulent de inserţie, în baza O.U.G. nr. 148/2005 sau a O.U.G. nr. 111/2010, se scutesc de la plată.

Debitele anterioare aplicării Legii nr. 126/2014. Sumele provenite din debitele recuperate începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la 27 septembrie 2014 se restituie eşalonat pe o perioadă de cinci ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale. Aceste sume NU se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, după caz, iar CASS aferentă nu se recalculează şi nu se recuperează.

Debite după intrarea în vigore a Legii nr. 126/2014. Debitele constituite în sarcina persoanelor ale căror drepturi se stabilesc după 27 septembrie 2014, data intrării în vigoare a Legii nr. 126/2014, se recuperează potrivit prevederilor O.U.G. nr. 111/2010, precum şi cu modificările aduse prin Legea nr. 126/2014.

Debite născute din culpa beneficiarului

Debitele cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului/ stimulent/ stimulent de inserţie acordate în baza O.U.G. nr. 148/2005 sau a O.U.G. nr. 111/2010 constituite din culpa debitorului, materializată în folosirea cu intenţie de către acesta a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii NU fac obiectul scutirii la plată. Aceste debite se recuperează integral de la persoanele care au încasat necuvenit drepturile, inclusiv sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Cererea pentru solicitarea restituirii debitelor scutite de la plată

În vederea scutirii la plată şi/sau restituirii sumelor recuperate, persoanele în sarcina cărora s-au stabilit debite se vor adresa cu cerere scrisă agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de declaraţia pe propria răspundere că toate documentele prezentate în vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie pentru creşterea copilului/ stimulent/ stimulent de inserţie acordate în baza O.U.G. nr. 148/2005 sau a O.U.G. nr. 111/2010 au fost solicitate organelor competente.

În situaţia în care cererea nu a fost înregistrată la agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, recuperarea debitelor se va efectua potrivit prevederilor O.U.G. nr. 111/2010, inclusiv cu modificările aduse prin Legea nr. 126/2014, iar sumele recuperate nu se restituie.

Scutirea la plată şi, după caz, restituirea sumelor recuperate se fac în baza deciziei directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, care se emite în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Decizia se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emiterea acesteia.

Notă: OUG nr. 148/2005 a fost abrogată şi înlocuită de OUG nr. 111/2010.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Lucian
  decembrie 16 2014

  Buna ziua, As dori sa stiu daca indemnizatia pentru crestere copil primita pentru zilele de dupa terminarea CIC trebuie restituita. In cazul de fata, mama a primit decizie de restituire pentru indemnizatia calculata si incasata pentru perioada 4.10-31.10.2014, in care de fapt tatal ar fi trebuit sa se afle in concediu (acea luna alocata celuilalt parinte). Mama oricum s-a intors la serviciu pe 3.11.2014. De asemenea, in decizia de restituire a indemnizatiei sunt prevazute 15 zile de la comunicare, in conditiile in care legea prevede 180 zile. Cum este corect? Multumesc.

 • Răspunde
  Lucian
  decembrie 16 2014

  Buna ziua, As dori sa stiu daca indemnizatia pentru crestere copil primita pentru zilele de dupa
  terminarea CIC trebuie restituita. In cazul de fata, mama a primit decizie de restituire pentru
  indemnizatia calculata si incasata pentru perioada 4.10-31.10.2014, in care de fapt tatal ar fi trebuit
  sa se afle in concediu (acea luna alocata celuilalt parinte). Mama oricum s-a intors la serviciu pe
  3.11.2014.
  Mentionez ca decizia are in vedere prevederile OUG 113/2011, HG 151/2012, HG 52/2011 (norme metodologice), leagea 500/2002, OG/92/2003, OUG 44/2014 (privind reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pt beneficii de asistenta sociala). Deci nu are in vedere legea 126/2014.
  In aceasta lege mai scrie ca “Debitele constituite în sarcina persoanelor ale căror drepturi se stabilesc după data intrării în vigoare a Legii nr. 126/2014, deci începând cu 17 septembrie 2014, se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, în forma actualizată.” Dar in cazul de fata dreptul a fost stabilit anterior intrarii in vigoare a legii, o data cu decizia prin care a fost aprobata intrarea in concediu de crestere copil si plata indemnizatiei aferente.

  De asemenea, in decizia de restituire a indemnizatiei sunt prevazute 15 zile de la
  comunicare, in conditiile in care legea prevede 180 zile. Cum este corect? Multumesc.

Scrie un comentariu