20 Septembrie, 2019

Din 30 august se aplică noua modificare la regimul juridic al contravenţiilor!

Prevederile legislative referitoare la regimul juridic al contravenţiilor sunt reglementate în cadrul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, asupra acestora urmând să intervină, începând din 30 august 2014, o modificare.

Astfel, de mâine, intră în vigoare Ordonanţa Guvernului nr. 17/2014 care stabileşte că, în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Notă: În caseta foto puteţi vedea modificarea adusă de OG nr. 17/2014 asupra OG nr. 2/2001. (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Noua prevedere se aplică de mâine, 30 august 2014. Atenţie! Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă abonaţilor Lege5.

regimjuridic

––––––––––––(P)––––––––––––


Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.


Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu