18 Iulie, 2018

De la 1 ianuarie, TVA devine cheltuială eligibilă în proiectele cu finanţare europeană!

Taxa pe valoarea adaugată aferentă proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune va deveni cheltuială eligibilă şi va fi suportată din fonduri comunitare. Reglementările se vor aplica pentru contractele încheiate începând cu 1 ianuarie 2012. Executivul a modificat şi completat ieri Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

 “Hotărârea are în vedere două obiective: pe de-o parte, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare prin faptul că TVA devine eligibilă, deci poate fi suportată din fondurile comunitare. Pe de altă parte, are un efect pozitiv asupra beneficiarilor care astfel vor putea să-şi deducă această cheltuială, care va fi suportată din fonduri UE”, a afirmat ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban.

 Ministrul Leonard Orban a menţionat că vor fi permise unele exceptări de la aplicarea noii reglementări, bazate pe analizele efectuate de fiecare dintre autoritătile care gestionează fonduri comunitare. Ministrul a explicat că în momentul în care TVA devine eligibilă, vor putea fi finanţate mai puţine proiecte din fonduri comunitare.

“Din acest motiv, fiecare autoritate de management îşi va face o analiză proprie şi vom supune aprobării Guvernului, dacă este cazul, exceptări de la aplicarea acestei Hotărâri de Guvern: fie că vorbim de exceptarea în întregime a unor programe operaţionale sau doar a unor părţi din acestea”, a declarat ministrul Afacerilor Europene, care a adăugat că toate statele membre au luat decizii privind declararea TVA drept cheltuială eligibilă.

Sursa: Guvernul României

*

Cadru legal. Cu titlu documentar, reamintim că Hotărârea Guvernului nr.759/2007, publicată în Monitorul oficial nr.517/2007,  a mai fost modificată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 491/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 385/2008;
- Hotărârea nr. 802/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 566/2011, dată pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu