25 Martie, 2019

Dacă Fiscul vă comunică o decizie de plăţi anticipate după expirarea termenelor de plată, nu mai datoraţi accesorii!

Citiţi mai jos soluţia pronunţată de Comisia centrală fiscală prin Decizia nr. 2/2014 — publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 10 aprilie 2014.

“Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii”, se precizează în decizie, cu privire la dispoziţiile art. 45 din Codul de procedură fiscală. Tratând despre opozabilitatea actului administrativ-fiscal, acest articol prevede că actul administrativ-fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. În schimb, actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 (vezi caseta foto) nu este opozabil contribuabilului şi nu produce niciun efect juridic.

art44CPF

La rândul lor, normele de aplicare prevăd că organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Stabilirea plăţilor anticipate de impozit

Codul fiscal, prin art. 82- (2), teza a doua, dispune că, în cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent.

Potrivit Deciziei Comisiei centrale fiscale, contribuabilii cărora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Codul fiscal, teza a 2-a, întrucât nu au avut obligaţia efectuării de plăţi anticipate în anul precedent, au obligaţia efectuării plăţilor anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contribuţii sociale înscrise în decizie şi pentru care termenele de plată au expirat, la data comunicării de către organul fiscal a deciziei de impunere pentru plăţi anticipate.

În situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziile de plăţi anticipate după expirarea termenelor de plată prevăzute de Codul fiscal, aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi data comunicării deciziei de plăţi anticipate, inclusiv, se precizează în finalul Deciziei.

Decizia Comisiei centrale fiscale nr. 2/2014, aprobată prin Ordinul MFP nr. 550/2014 modifică, pe această cale, Punctul 5 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul MFP nr. 1.561/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 982/2004.

Comisia fiscală centrală

Reglementată prin Ordinul MFP nr. 688/2013, activitatea de aplicare unitară a legislaţiei fiscale de către Comisia fiscală centrală se exercită prin emiterea unor decizii, în următoarele cazuri:

- aplicarea neunitară a prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei subsecvente acesteia, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei subsecvente acesteia, de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- existenţa unor puncte de vedere divergente, formulate de două sau mai multe direcţii de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi, respectiv, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor mai sus menţionate.

——————————(P)——————————

Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 FreeImages.com

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu