25 Aprilie, 2019

Cum vor funcţiona serviciile de comunicare electronică oferite de ANAF?

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi persoanele fizice se referă la dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic, comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor prin serviciile “Spaţiul privat virtual” şi “Buletinul informativ fiscal”, precum şi condiţii de comunicare prin aceste servicii.

În vigoare din 2 septembrie 2014, procedura a fost aprobată prin Ordinul MFP nr. 1154/2014 şi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 646/2014.   

Ce servicii de comunicare electronică oferă ANAF

Comunicarea prin “Spaţiul privat virtual”: prin accesarea acestui serviciu, persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul ANAF, în legătură cu situaţia fiscală proprie a persoanei,  precum şi pentru a transmite organului fiscal cereri, înscrisuri sau documente.

Comunicarea prin serviciul “Buletinul informativ fiscal”: prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă, ANAF furnizează serviciul “Buletinul informativ fiscal”, care constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unor informaţii publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Cum se va face furnizarea serviciilor de comunicare electronică

Două precizări prealabile. Mai întâi, faptul că, într-o primă fază, adică până la data de 31 decembrie 2014, numai solicitanţii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov vor putea beneficia de identificarea electronică în mediul electronic şi de utilizarea serviciului “Spaţiul privat virtual”.

A doua precizare se referă la faptul că serviciile de comunicare electronică sunt gratuite, iar în cazul în care furnizarea unui astfel de serviciu presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, aceştia vor fi avertizaţi în mod corespunzător. Mai reţineţi că serviciile de comunicare electronică vor fi disponibile 24 de ore din 24.

Furnizarea serviciilor de comunicare electronică se efectuează prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finanţelor Publice, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (serverul MFP-ANAF).

Serviciile de comunicare electronică se furnizează în baza ofertei de servicii puse la dispoziţie de ANAF şi a opţiunilor utilizatorului, potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite prin procedură.

Dispozitivele de identificare electronică. Procedura are în vedere două categorii de utilizatori, şi anume:

- persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală;

- persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligaţiile fiscale altele decât cele de mai sus, precum şi celelalte persoane fizice se identifică fie prin certificate digitale calificate, fie prin credenţiale de tip nume+parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

Procedura ne asigură în legătură cu securitatea datelor de identificare.

După efectuarea identificării, Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului datele personale ale acestuia pe care le deţine în baza sa de date şi pe care le utilizează în scopul autentificării, precum şi denumirea serviciului electronic la care se acordă accesul. Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică solicită autentificarea se consideră a fi implicit.

Procedura aduce precizările necesare privitoare la identificarea persoanelor fizice în mediul electronic, prin certificate digitale calificate eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. Detaliile privesc cererea de utilizare a unui certificat digital calificat şi confirmarea înregistrării acestuia, precum şi modalitatea de renunţare.

În cazul identificării persoanelor fizice prin credenţiale de tip utilizator+parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă, sunt câţiva paşi de urmat, anume cererea de înregistrare şi aprobarea acesteia, precum şi – eventual – modificarea elementelor de identificare electronică şi radierea înregistrării.  

Informaţiile obligatoriu a fi furnizate sunt:

- date de identificare a persoanei fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de poştă electronică, numărul de telefon mobil;

- date de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranţă, răspunsul la întrebarea de siguranţă;

- modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică.

Informaţiile opţional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Talk.

Utilizarea serviciului “Spaţiul privat virtual”. Accesul la serviciul “Spaţiul privat virtual” se realizează după înregistrarea pe serverul MFP-ANAF, în baza dispozitivelor de identificare. Acţiunile asigurate şi permise de serviciul “Spaţiul privat virtual” sunt:

- modificarea datelor de identificare a utilizatorului, monitorizarea istoricului accesului, renunţarea la folosirea serviciului, schimbarea modalităţii de anunţare;

- comunicarea actelor administrativ-fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii.

Categoriile de documente care privesc situaţia fiscală proprie a persoanei fizice ce pot face obiectul comunicării prin “Spaţiul privat virtual” sunt:

- declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, potrivit legii;

- cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale şi altele asemenea;

- acte administrativ-fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;

- documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;

- registrul documentelor electronice comunicate în ultimii doi ani.

Documentele specifice fiecăreia dintre aceste categorii, ce pot fi comunicate prin serviciul “Spaţiul privat virtual”, sunt prevăzute în anexa nr. 1 din procedură.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu