Cum vor fi aplicate prevederile Legii insolvenței personale, de la 1 august 2017

Guvernul a aprobat, prin hotărâre, Normele metodologice pentru aplicarea Legii insolvenţei persoanelor fizice, prin care sunt stabilite modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul şi creditorii, tipurile de onorarii, cuantumul acestora, ș.a.

De asemenea, a fost stabilită procedura de declanșare a insolvenței personale, cum și în ce termene se vor putea recupera datoriile, precum și definirea noului termen, de “nivel de trai rezonabil”, conform unui comunicat oficial al Guvernului.

Procedura de insolvenţă va fi deschisă în baza unei cereri pe care debitorul, persoană fizică o poate depune personal sau prin poştă, cu confirmare de primire sau pe e-mail, cu semnătură electronică certificată, la comisia de insolvenţă de Ia nivel teritorial, mai exact în judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa de cel puţin 6 luni. În termen de cinci zile de la data primirii cererii, va avea loc o şedinţă de ascultare a debitorului, iar în situația în care debitorul este persoană cu handicap auditiv, ascultarea va avea loc cu asigurarea unui interpret în limbaj mimicogestual.

Insolvența persoanelor fizice va fi soluționată, în funcție de criteriile fiecărei cereri, conform unui plan de rambursare a creditului, prin procedură simplificată sau prin lichidare de active. În cazul în care planul de rambursare nu poate fi aplicat (cuantumul minim al datoriilor trebuie să fie cel puțin la valoarea a 15 salarii minime pe economie), se aplică lichidarea de active, care înseamnă că situaţia financiară a debitorului este iremediabil compromise. Ultima soluție, procedura simplificată, poate fi aplicată dacă suma datoriilor este de cel mult 10 salarii minime pe economie, iar debitorul nu are bunuri sau venituri urmăribile, are peste vârsta standard de pensionare sau şi-a pierdut total ori cel puţin jumătate din capacitatea de muncă.

Planul de rambursare prezentat de administratorul procedurii de insolvenţă trebuie să fie fezabil şi să ţină cont de perspectivele reale de redresare şi circumstanţele aplicabile debitorului. El va fi trimis în termen de 15 zile și trebuie întocmit în raport cu un nivel de trai rezonabil, pe care debitorul trebuie să îl aibă asigurat. Conform Guvernului, nivelul de trai rezonabil  va fi stabilit de o comisie de insolvenţă, care va lua în calcul criteriile detaliate în normele metodologice adoptate:
  • valoarea coşului lunar de consum, particularităţi de ordin financiar, structura pieţei forţei de muncă,
  • valoarea minimă a cheltuielilor profesionale şi/sau de şcolarizare, cheltuielile minime legate de funcţionarea şi întreţinerea unui vehicul indispensabil,
  • preţul utilităţilor, al alimentelor şi produselor de bază,
  • componenţa şi structura familiei debitorilor, cheltuieli minime determinate de creşterea, îngrijirea şi educarea copilului aflat în întreţinerea debitorului,
  • existenţa sau inexistenţa unor situaţii speciale de sănătate care ţin de integritate fizică, existenţa unor eventuale handicapuri fizice sau de altă natură.
Administratorul procedurii verifică creanţele, în baza informaţiilor transmise atât de creditori, cât şi de debitori. Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate într-un tabel preliminar la valoarea lor în lei, la cursul BNR la data deschiderii procedurii insolvenţei, exceptând cazurile în care legislaţia specială cuprinde prevederi diferite. Actul normativ stabileşte, de asemenea, că şedinţele de conciliere între creditor şi debitor trebuie să servească exclusiv intereselor legitime ale părţilor şi că niciuna dintre părţi nu poate impune celeilalte o soluţie.

Normele Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice au mai fost lansate în dezbatere publică și anul trecut, cu unele modificări față de actuala formă. Legea va intra în vigoare la data de 1 august 2017. 

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu