20 Martie, 2018

Cum trebuie să ţină evidenţa profesională psihologii cu drept de liberă practică?

În Monitorul Oficial 94 din 6 februarie 2012, a fost publicată o dispoziţie (Dispoziţia 1/2012, din data de 11 ianuarie 2012) privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică.

Potrivit actului normativ, evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se realizează prin utilizarea registrelor profesionale şi a etichetelor de tip timbru, denumite timbre profesionale.

Corespondenţa, contractele şi actele profesionale ale psihologilor se semnează de către aceştia şi se certifică prin utilizarea parafelor profesionale şi a ştampilelor formelor de exercitare a profesiei de psiholog.

Psihologii cu drept de liberă practică, care îşi exercită profesia prin formele de exercitare a profesiei, sunt obligaţi să realizeze şi să organizeze registrul general de evidenţă a corespondenţei. Acest registru este prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din dispoziţia nr.1/2012.

De asemenea, psihologii trebuie să realizeze registrul de evidenţă a contractelor de prestări servicii psihologice, prezentat în anexa nr. 2 din prezenta dispoziţie, precum şi registrul de evidenţă a actelor profesionale, potrivit anexei nr. 3 din prezentul act normativ.

Nu în ultimul rând, psihologii cu drept de liberă practică mai trebuie să realizeze registrul de evidenţă electronică a actelor profesionale, registrele de evidenţă obligatorii potrivit legislaţiei financiar-fiscale şi alte forme de evidenţă, specifice structurilor de psihologie avizate.

Registrul general de evidenţă a corespondenţei, registrul de evidenţă a contractelor de prestări servicii psihologice, registrul de evidenţă a actelor profesionale şi registrul de evidenţă electronică a actelor profesionale sunt obligatorii pentru toate formele independente de exercitare a profesiei în termen de 15 zile de la data începerii activităţii profesionale.

Conform dispoziţiilor actului normativ, documentele şi actele profesionale ale psihologilor sunt înregistrate în registrele profesionale şi se securizează prin aplicarea în mod obligatoriu a timbrelor profesionale.

 Actele profesionale sunt acele acte emise de către psiholog, ca rezultat al activităţii sale profesionale, în următoarele forme:

- aviz psihologic;

- raport de evaluare psihologică;

- raport de expertiză psihologică;

- proces-verbal privind finalizarea activităţii psihologice;

- altă formă prin care se atestă concluziile unei intervenţii psihologice.

Pentru valabilitate şi securizare, pe un act profesional se lipeşte un timbru profesional, peste care se aplică în mod obligatoriu parafa profesională a psihologului examinator sau ştampila formei independente de exercitare a profesiei.

 Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional nu mai poate fi folosit pentru un alt act profesional.

Actele profesionale sunt evidenţiate şi securizate numai prin aplicarea timbrelor profesionale, conţinând marca Colegiului Psihologilor din România.

Timbrele profesionale care se aplică de către psihologi pe actele profesionale emise sunt produse numai de către Fabrica de Timbre şi se achiziţionează de către psihologi de la oficiile poştale ale Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

Timbrele profesionale se pot achiziţiona cu cel puţin 15 zile înainte de începutul lunii în care urmează să fie utilizate.

Dacă timbrele nu sunt utilizate în luna curentă, acestea pot fi utilizate şi în perioada următoare, cu respectarea condiţiilor de înregistrare prevăzute în prezenta dispoziţie.

Emiterea de către psihologi a actelor profesionale fără aplicarea timbrelor profesionale şi fără aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din Români.

De la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, evidenţa actelor profesionale se realizează potrivit procedurilor şi condiţiilor prevăzute în aceasta. Utilizarea timbrelor profesionale este obligatorie începând cu data de 1 martie 2012.

Dispoziţia 1/2012 intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu