În Monitorul Oficial nr. 427 din 27.06. 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 879 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

Actul normativ reglementează modul de depunere a raportărilor contabile pentru data de 30.06.2012, semestrul 1 din 2012. Raportările contabile pentru Semestrul 1 din 2012 se depun până în data de 16.08.2012. Depunerea raportărilor contabile se poate face în unul din următoarele moduri:

în format electronic, transmitere sub semnătură electronică;

– listate pe hârtie, cu datele salvate pe suport magnetic, cu depunere  direct la registratura ANAF;

– trimitere cu poşta pe suport hârtie şi cu date salvate pe suport magnetic.

Cine nu depune raportările semestriale?

Nu depun raportări semestriale:

a) persoanele juridice ce în anul precedent au realizat o cifra de afaceri mai mica de 35000 Eur. Cursul de schimb este cel de la 31.12.2012  respectiv 4,3197 lei/eur. Astfel, nu depun persoanele juridice ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 3055/2009 şi au realizat o cifră de de afaceri mai mică de 151.189 lei.

b) nu depun, de asemenea, raportări semestriale pentru 30.06.2012 nici societăţile comerciale ce nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la data de 30 iunie 2012.

c) nu depun nici persoanele juridice aflate în lichidare sau în inactivitate temporară în semestrul 1 din 2012.

Ce conţin raportările semestriale şi dacă trebuie să fie însoţite de alte documente. Raportările semestriale, depuse de toţi cei ce au această obligaţie, conţin:

* Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – Cod 10

* Contul de profit şi pierdere – Cod 20

* Date informative – Cod 30

Formatul este comun pentru toţi operatorii economici, indiferent de nivelul cifrei de afaceri.

Ordinul nu stabileşte în mod expres că se necesită depunerea şi altor documente însoţitoare pentru raportările semestriale.

De reţinut:

1. Societăţile bancare şi instituţiile financiare, societăţile ale căror valori sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, societăţile de asigurare şi reasigurare, şi altele asemenea vor depune raportările semestriale, cu respectarea instrucţiunilor stabilite de autorităţile ce le reglementează activitatea (BNR, CNVM, CSA, etc). (Anul trecut s-a utilizat acelaşi termen şi acelaşi formular).

2. Ordinul adoptă şi câteva instrucţiuni de completare a formularelor, cu informaţii punctuale, cum ar fi, la ce rând se înregistrează impozitul pe venitul plătit de microîntreprinderi, în comparaţie cu rândul unde se înregistrează impozitul pe profit datorat de ceilalţi operatori economici.

3. Entităţile ce au optat pentru altă perioadă fiscală decât anul calendaristic, vor retrata datele, astfel încat raportările contabile să surprindă situaţiile economice pentru primele 6 luni ale anului 2012. În mod similar, şi indicatorii  contului de profit şi pierdere prezintă comparativ primele 6 luni din 2011 faţă de primele 6 luni din 2012.

4. Raportările semestriale se semnează (ca şi în exerciţiile anterioare) de :

a) Administrator sau altă persoană responsabilă cu gestiunea patrimoniului operatorului economic;

b) Directorul economic, contabilul – şef, angajaţi cu contract de muncă conform Legii Contabilităţii sau o persoană autorizată CECCAR, în baza contractului de prestări servicii.

8 COMENTARII

  1. Societatile in lichidare nu depun raportari contabile pentru sem. 1 2012.
    Dar societatile in Faliment conform Legii 85/2006(care este o alta forma de intrerupere a activitatii) depun aceste raportari ?

  2. In afara de formularele 10, 20 si 30, se mai depune si altceva? In alti ani ni se cereau copie dupa CUI si copie dupa balanta la 30.06, acum trebuie sa le atasam scanate la formularul electronic? Multumesc.

    • Bună ziua,

      Din câte ştim, Ordinul 879/25.06.2012, publicat în M. Of. 427/27.06.2012, nu stabileşte în mod expres că se necesită depunerea şi altor documente însoţitoare pentru raportările semestriale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here