Întrebare:

Am următoarea problemă: Am achiziţionat nişte bunuri de valoare mare (materie primă) pentru care au fost emise facturi de furnizor, însă eu ca beneficiar nu am primit bunurile din motive obiective. Recepţia bunurilor s-a făcut în anul următor celui în care s-a efectuat tranzacţia. Cum procedez în acest caz? Tudor Malut, Târgovişte.
Răspuns:

Cazul prezentat prezintă o achiziţie de bunuri de natura stocurilor pentru care s-a emis factură, dar bunurile nu au fost livrate până la închiderea exerciţiului financiar.

 
Înregistrarea în contabilitate trebuie să respecte dispoziţiile legale prevăzute la punctele 29 – 30 din OMFP nr. 3055/2009. Astfel:

  • Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Cheltuieli în avans”;
  • Veniturile care, deşi se referă la exerciţiul financiar curent, nu sunt exigibile decât după închiderea acestuia, trebuie prezentate la “Creanţe”;
  • Veniturile încasate înainte de data bilanţului aferent exerciţiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Venituri în avans”;
  • Cheltuielile care, deşi se referă la exerciţiul financiar curent, se vor plăti numai în cursul unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate la “Datorii”;
  • În cadrul veniturilor în avans reflectate în bilanţ, sumele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă de până la un an se prezintă distinct de cele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă mai mare de un an.
Cu alte cuvinte, în situaţia în care există o achiziţie/o livrare de bunuri de natura stocurilor pentru care s-a emis factură, dar bunurile nu au fost livrate până la închiderea exerciţiului financiar, atât la vânzător, cât şi la cumpărător sunt evidenţiate venituri în avans, respectiv cheltuieli în avans, urmând ca în exerciţiul financiar următor, respectiv în momentul efectuării livrării bunurilor/primirii bunurilor facturate, acestea să fie contabilizate în mod corespunzător, în conturile contabile aferente. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here