16 Decembrie, 2019

Cum se va obţine în curând încuviinţarea executării silite? Parlamentul a adoptat noi modificări

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe a fost adoptat de Camera Deputaţilor (Cameră decizională) la data de 30 septembrie.

Deşi proiectul de lege (pdf) încă nu a fost publicat în Monitorul Oficial, aşadar încă nu a intrat în vigoare, acest lucru se aşteaptă a se petrece în scurt timp.

Prin proiectul de lege mai sus amintit au fost modificate, printre altele,  mai multe dispoziţii din Codul de procedură civilă în materia executării silite.

Printre modificările importante operate în Codul de procedură civilă în materia executării silite o regăsim şi pe cea referitoare la încuviinţarea executării silite prevăzute la art. 665. Astfel, potrivit proiectului de lege deja adoptat, a fost eliminată etapa de încuviinţare a executării silite din competenţa instanţei de judecată şi a fost atribuită acestă etapă executorului judecătoresc.

Modificarea mai sus amintită a fost impusă pentru a elimina inconvenientul rezultat din sporirea competenţei instanţelor judecătoreşti datorită numărului relativ mare de cereri de încuviinţare silită formulate cel puţin în ultimul an, în conformitate cu prevederile actuale ale noului Cod de procedură civilă, intrat în vigoare în anul 2013.

Potrivit proiectului de lege deja adoptat, controlul judecătoresc asupra încheierii prin care executorul judecătoresc încuviinţează exercitarea silită se va exercita pe calea contestaţiei la executare, cu amendamentul că, în cazul în care executorul respinge cererea de încuviinţare, încheierea poate fi contestată numai de creditor.

Prin exercitarea controlului judecătoresc pe calea contestaţiei la executare s-a apreciat de către legiuitor că vor fi înlăturate impedimentele de neconstituţionalitate care au fost reţinute în Decizia nr. 458/2009 a Curţii Constituţionale, constând în lipsa unei garanţii procesuale în favoarea debitorului pentru prevenirea oricărui abuz în exercitarea dreptului creditorului urmăritor şi a unui control real şi eficient al instanţei asupra executării silite.

Ce prevede art. 665 din proiectului de lege adoptat referitor la încuviinţarea executării?

Cererea de executare silită se soluţionează în maximum trei zile de la înregistrarea ei.

Executorul judecătoresc se pronunţă asupra încuviinţării executării silite, prin încheiere, fără citarea părţilor. Motivarea încheierii se face în cel mult şapte zile de la pronunţare.

Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 656 alin. 1 din Codul de procedură civilă*, arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului, şi modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc competent să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.

Executorul judecătoresc va respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:

1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;

2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu este învestit cu formulă executorie;

4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;

5. debitorul se bucură de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;

7. există alte impedimente prevăzute de lege.

Aşa cum deja am arătat în rândurile anterioare, încheierea prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite poate fi supusă controlului instanţei de executare pe calea contestaţiei la executare, în condiţiile legii.

Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi contestată de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de executare.

Notă: Pentru ca noile prevederi să se aplice, legea trebuie promulgată prin decret prezidenţial şi apoi publicată în Monitorul Oficial.
__________

* Potrivit art. 656 alin. 1 din Codul de procedură civilă, încheierea executorului judecătoresc (…) „trebuie să cuprindă:

a) denumirea şi sediul organului de executare;

b) data şi locul întocmirii încheierii şi numărul dosarului de executare;

c) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează procedura de executare;

d) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi ale debitorului;

e) procedura de executare care face obiectul încheierii;

f) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea;

g) motivele în fapt şi în drept care au determinat darea încheierii;

h) dispoziţia luată de executor;

i) calea şi termenul de atac al încheierii;

j) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc”.

** Potrivit proiectului de lege adoptat, titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie (art. 6401 alin. 1 din Codul de procedură civilă).

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Un comentariu

 • Răspunde
  Simion
  ianuarie 20 2015

  Potrivit art. 664, executorul judecătoresc, primind cererea de executare silită va dispune de îndată înregistrarea acesteia. Aliniatul (1) al aceluiaşi articol, de astă dată din Codul de Pr. Civ. nemodificat, face vorbire ca această dispunere să se facă prin Încheiere. Eliminarea din noul text al articolului de mai sus, al actului prin care să se justifice dispunerea înregistrării cererii, nu dă dreptul executorului judecătoresc doar la simpla ei înregistrare ?
  Mulţi dintre colegii cu care m-am consultat, includ în Încheierea de încuviinţare a executării silite doar constatarea înregistrării cererii, eliminând astfel încheierea de înregistrare, opozabilă doar creditorului care depune cererea.
  Încuviinţarea executării silite se comunică debitorului şi este supusă controlului instanţei de executare pe calea contestaţiei la executare, pe când, Încheierea de înregistrare este dată fără citarea părşilor şi fără cale de atac. Este posibil şi legal ca la primirea cererii, executorul judecătoresc să se rezume doar la Încheierea privind încuviinţarea executării silite ?

Scrie un comentariu