15 Noiembrie, 2019

Cum se urmăresc obligaţiile fiscale la succesiuni? Procedura schimbului de informaţii între Fisc, notar şi Cadastru

Faţă de dispoziţiile din Codul de procedură fiscală, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) lansează un proiect de ordin privind procedura de comunicare între autorităţile implicate. 

Articolul 160 alin. (2) din Codul de procedură fiscală stabilește că „ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

În vederea simplificării și eficientizării procedurii privind solicitarea şi eliberarea certificatului de atestare fiscală potrivit prevederilor menționate mai sus s-a reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, faptul că transmiterea acestora se face prin mijloace electronice de comunicare.

În plus, prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 s-a completat art. 160 în sensul reglementării modului în care organul fiscal central ia la cunoştinţă despre finalizarea procedurii succesorale şi împărţirea bunurilor succesorale, în cazul în care în masa succesorală sunt cuprinse obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare datorate bugetului de stat, astfel:

  • în cazul în care în masa succesorală nu sunt cuprinse bunuri imobile, dar sunt cuprinse obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare, notarul public transmite organului fiscal central copia certificatului de moștenitor, sau după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală;
  • în cazul în care în masa succesorală sunt cuprinse bunuri imobile, precum și obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare, biroul de cadastru şi publicitate imobiliară care a dispus înscrierea bunului în cartea funciară, prin intermediul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară transmite organului fiscal central copia certificatului de moștenitor, sau după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală, împreună cu încheierea de intabulare a acestuia.

De asemenea, s-a reglementat modul în care organele fiscale centrale primesc informații din registrele naţionale notariale, în scopul eficientizării schimbului de informații între organele fiscale centrale și notarii publici.

În acest context, potrivit dispozițiilor art. 160 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, solicitarea şi eliberarea certificatului de atestare fiscală, transmiterea documentelor la finalizarea procedurii succesorale şi împărţirea bunurilor succesorale, precum şi transmiterea informațiilor din registrele naţionale notariale se face prin mijloace electronice de comunicare conform unei proceduri pentru care MFP a elaborat proiectul ordinului de aprobare. 

Ce prevede procedura?

Procedura stabileşte schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru solicitările ce se depun la organul fiscal central, şi respectiv, comunicările făcute către acesta.

Prin această procedură se reglementează:

  • solicitarea de către notarul public a certificatului de atestare fiscală în cazul în care se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, precum și transmiterea de către organul fiscal central a certificatului de atestare fiscală;
  • transmiterea de către notarul public a copiei certificatului de moștenitor, sau după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală, în cazul în care în masa succesorală nu sunt cuprinse bunuri imobile, dar sunt cuprinse obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare;
  • transmiterea de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, care are în subordine biroul de cadastru şi publicitate imobiliară care a dispus înscrierea bunului în cartea funciară, a copiei certificatului de moștenitor, sau după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală, împreună cu încheierea de intabulare a acestuia, în cazul în care în masa succesorală sunt cuprinse bunuri imobile, precum și obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare;
  • solicitarea de către organul fiscal central a informațiilor din registrele naționale notariale și transmiterea acestora de către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (CNARNN – Infonot).

Informaţiile de la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară se înscriu în sistemul informatic PatrimVen, iar datele și informațiile furnizate de părți sunt confidențiale. 

Cum va funcţiona mecanismul de urmărire?

• Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 160 alin. (3) din Codul de procedură fiscală (în cazul contribuabililor care la data decesului nu au avut alocat codul numeric personal sau când se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat de calitate de moștenitor), notarul public transmite o solicitare CNARNN – Infonot în scopul obținerii certificatului de atestare fiscală.

• Solicitarea certificatului de atestare fiscală (CAF), și emiterea acestuia se realizează prin mijloace electronice de comunicare.

• În baza cererii primite pe această cale, organul fiscal eliberează certificatul de atestare fiscală și îl transpune într-un fișier electronic de tip pdf. Fișierul se afișează în platforma PatrimVen, secțiunea mesaje și este disponibil o perioadă de 60 zile.

• După primirea solicitărilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică CAF în termen de maxim 3 zile lucrătoare.

• Utilizatorii platformei din cadrul CNARNN – Infonot au obligația să descarce mesajele ce conțin CAF-ul în format electronic și să le distribuie notarilor publici, conform solicitărilor făcute de aceștia.

• După încheierea procedurii succesorale, în cazul în care în masa succesorală sunt cuprinse obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare, și nu sunt cuprinse bunuri imobile, notarul public trebuie să transmită la CNARNN – Infonot o copie a certificatului de moștenitor, sau după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală.

• În termen de 30 de zile de la încheierea procedurii succesorale, CNARNN – Infonot  transmite copia certificatului de moştenitor, sau după caz, a certificatului de moștenitor suplimentar, a certificatului de legatar sau a certificatului de vacanță succesorală, A.N.A.F. prin mijloace electronice de comunicare.

• Certificatul de moștenitor, sau după caz, certificatul de moștenitor suplimentar, certificatul de legatar sau certificatul de vacanță succesorală, se transmite în format electronic, scanat sub forma unui fișier tip pdf.

• După primirea solicitării, CNARNN – Infonot transmite informațiile și documentele din registrele naționale notariale în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

• A.N.A.F. transmite la  CNARNN – Infonot informațiile cuprinse în lista debitorilor, persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante ulterior publicării acesteia pe site-ul A.N.A.F., în vederea înscrierii în Registrul Național Notarial de Evidență a Creditorilor Persoanelor Fizice și pentru formularea opoziției la partaj sau la donație, după caz.

Lista cuprinde mențiuni referitoare la formularea de către  A.N.A.F.  a opoziției la partajul dezbătut de persoanele fizice cuprinse în aceasta sau la donație, după caz. În termen de 30 de zile de la înscrierea bunului în cartea funciară, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară transmite certificatul de moştenitor, sau după caz, a certificatul de moștenitor suplimentar, certificatului de legatar sau certificatul de vacanță succesorală, împreună cu încheierea de intabulare a acestuia către A.N.A.F., prin mijloace electronice de comunicare, scanate sub forma unui fișier tip pdf.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu