20 Februarie, 2018

Cum se timbrează cererile pentru încuviinţarea executării silite

Două situaţii particulare, în temeiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, au lăsat loc la interpretări în ce priveşte modul de timbrare, şi anume atunci când: prin aceeaşi cerere adresată instanţei se solicită încuviinţarea executării silite pentru mai multe titluri executorii, precum şi ce se întâmplă când cererea este formulată de mai mulţi creditori ori împotriva mai multor debitori, în baza unui singur titlu executoriu.

Citiţi mai jos despre soluţia unitară a ICCJ, precum şi despre ce s-a întâmplat, ulterior, cu legea în discuţie.

Dat fiind că practica instanţelor nu a fost unitară, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a cerut recurs în interesul legii, pentru unificarea soluţiilor instanţelor de judecată.

Astfel, s-a constatat că unele instanţe de judecată, fără motivare, au considerat că se datorează o singură taxă judiciară de timbru, ca şi cum ar fi fost învestite cu un singur capăt de cerere având ca obiect încuviinţarea executării silite, indiferent de numărul titlurilor executorii pe temeiul cărora s-a solicitat încuviinţarea urmăririi, indicate în cerere, precum şi de numărul părţilor din raportul juridic obligaţional reflectat de titluri.

Dimpotrivă, alte instanţe au considerat că se impune plata unor taxe judiciare de timbru distincte în situaţii complexe, după cum urmează:

• în situaţia în care executorul judecătoresc sau bancar a indicat în cerere mai multe titluri executorii, instanţele au apreciat că sunt sesizate cu cereri diferite, corespunzător numărului de titluri executorii, cumulate într-o unică cerere de încuviinţare a executării silite; în consecinţă, s-a stabilit în sarcina creditorului/creditorilor plata unei taxe judiciare de timbru în cuantum de câte 10 lei pentru fiecare titlu executoriu, fără a se face vreo distincţie din perspectiva numărului creditorilor şi/sau al debitorilor şi nici a raporturilor dintre aceştia;

• au existat instanţe care au apreciat că sunt învestite cu cereri diferite chiar în situaţia în care s-a solicitat încuviinţarea executării silite în baza unui singur titlu executoriu;

• au fost pronunţate, de asemenea, hotărâri judecătoreşti, toate ale aceleiaşi instanţe, din care rezultă că, în cazul unui creditor care tinde la valorificarea drepturilor recunoscute prin unul şi acelaşi titlu executoriu, împotriva mai multor debitori, taxa judiciară de timbru este datorată în considerarea fiecărui debitor în parte.

ICCJ a admis recursul în interesul legii, stabilind că:

• Cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către un creditor împotriva aceluiaşi debitor, în baza mai multor titluri executorii, se timbrează în funcţie de fiecare titlul executoriu supus verificării instanţei de executare.

• Dispoziţiile art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C/1999, se aplică şi cererilor de încuviinţare a executării silite formulate în baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiaşi debitor, de către mai mulţi creditori aflaţi într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate.

ACTUALIZARE

Decizia ICCJ nr. 12/2013 a fost pronunţată în data de 19 iunie 2013 şi a fost publicată în Monitorul oficial nr. 548/24.07.2013.

După data pronunţării, însă, Legea nr. 146/1997 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în vigoare de la 29 iunie, data publicării în Monitorul oficial nr. 392/2013. Să amintim că, prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă, a mai fost abrogată şi Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

În privinţa situaţiilor discutate în Decizia ICCJ, şi nu numai, referitor la executarea silită, Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 prevede următoarele (click pe fiecare articol pentru vizualizare în Lege5 Online):

34354054, 55Sursa foto: Lege5 Online

În sfârşit, din Codul de procedură civilă, republicat în M.Of. nr. 545/2912, cu modificările şi completările ulterioare, mai menţionăm două dispoziţii în legătură cu executarea silită, şi anume:

• Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

• Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu