13 Noiembrie, 2019

Cum se reflectă în contabilitate taxele achitate la Biroul notarial şi la Cadastru pentru achiziţia unui teren?

Problemă întâlnită în practică: Pentru operaţiunea de achiziţie a unui teren, taxele care au fost achitate la Biroul notarial şi la Cadastru pot să le consider direct cheltuială sau se reflectă în valoarea terenului? 
 
Punct de vedere al autorului:
 
1. Terenurile sunt categorii de imobilizări corporale. Potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, ”137. – Drepturile asupra proprietăților imobiliare și alte drepturi similare, astfel cum sunt definite de legislația națională, se prezintă în bilanț la elementul “Terenuri și construcții”, respectiv elementul “Investiții imobiliare”. (..) 192. – Terenurile și clădirile sunt active separabile și sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziționate împreună. O creștere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii. (..) 193. – (1) Contabilitatea terenurilor se ține pe două categorii: terenuri și amenajări de terenuri. (2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidențiate pe următoarele subcategorii: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcții, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcții și altele. ”

2. Regula general aplicabilă pentru evaluarea inițială a imobilizărilor corporale: se evaluează la cost. Potrivit punctului 226 alin. (1) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, ”226. – (1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcție de modalitatea de intrare în entitate.”

3. Costul imobilizării corporale la data intrării în entitate: cost de achiziție, cost de producție, valoarea de aport, valoarea justă. Potrivit punctului 75 alin. (1) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, ”75. – (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel: a) la cost de achiziție – pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de producție – pentru bunurile produse în entitate; c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social; d) la valoarea justă – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.În cazurile menționate la lit. c) și d), valoarea de aport și, respectiv, valoarea justă se substituie costului de achiziție.”

4. Comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective sunt cuprinse în costul de achiziţie.  Potrivit punctului 8 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, ”8. – În înțelesul prezentelor reglementări se aplică următoarele definiții:  6. cost de achiziție înseamnă prețul datorat și eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achiziție. În acest sens, costul de achiziție al bunurilor cuprinde prețul de cumpărare, taxele de import și alte taxe (cu excepția acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autoritățile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare și alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziției bunurilor respective. În costul de achiziție se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziție și atunci când funcția de aprovizionare este externalizată; ”

5. Menţiune suplimentară. Potrivit punctului 272 alin. (4) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, ”272. – (4) Terenurile cumpărate în scopul construirii pe acestea de construcții destinate vânzării, se înregistrează la stocuri. ”

6. In speţă, pentru operaţiunea de achiziţie a unui teren, taxele care au fost achitate la Biroul notarial şi la Cadastru se reflectă în valoarea terenului, conform documentelor justificative. Din punct de vedere contabil, efectuarea operațiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Ai nevoie de Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu