20 Septembrie, 2019

Cum se reflectă în contabilitate acordarea de mese partenerilor de afaceri?

Întrebare: Cum se reflectă în contabilitate acordarea de mese partenerilor de afaceri?

Răspunsul specialistului:

Acordarea de mese partenerilor de afaceri se încadrează în cheltuieli de protocol, dacă se poate demonstra faptul că evenimentul se desfăşoară în scopul dezvoltării afacerii. Operaţiunile cu cheltuieli de protocol din punct de vedere contabil se evidenţiază prin cont distinct, respectiv contul „623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate”. Din punct de vedere fiscal, operaţiunile cu cheltuieli de protocol au implicaţii asupra impozitului pe profit şi asupra TVA.

1. Temeiul legal:

Codul Fiscal din 2003  (în vigoare de la 1 ianuarie 2004 până la 1 ianuarie 2016 care va fi abrogat și înlocuit de Codul Fiscal din 2015.) “Art. 21. – (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:  a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit;

Codul fiscal din 2015: “Art. 25. Cheltuieli. (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: (..) a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;”

2. Procedura contabilă.

(a) Factura referitoare la cheltuielile de protocol:

%

=

401. Furnizori

623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate/analitic acordarea de mese

4426. TVA deductibilă

 

(b) Cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei:

623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate/analitic acordarea de mese

=

4427. TVA colectată

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim: oferte de la parteneri, referat de aprobare al conducerii care justifică necesitatea operaţiunii, contractul, factura, situaţii de calcul, situaţii de calcul, extrasul de cont, notele contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care implică cheltuieli de protocol, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează.

Temei legal

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu