18 Martie, 2018

Cum se pot accesa fondurile de risc în agricultură?

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2013 s-a hotărât înfiinţarea de fonduri mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali.

Recent, O.U.G. nr. 64/2013 a fost completată prin Legea de aprobare nr. 2/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/2014 şi intrată în vigoare pe data de 13 ianuarie a.c.

Pierderile economice care pot fi acoperite privesc orice costuri suplimentare suportate de un agricultor drept rezultat al unor măsuri excepţionale întreprinse de acesta cu scopul menţinerii aprovizionării pieţei în cauză sau orice pierdere substanţială care afectează producţia.

Costurile suplimentare

Pentru sectorul vegetal, costurile suplimentare sunt calculate ca procent din total cost de producţie la hectar, în funcţie de cultură şi stare de vegetaţie, raportat la momentul recoltării (fără costuri de depozitare şi transport).

Pentru sectorul zootehnic, costurile suplimentare se calculează ca procent din costul total de producţie pe unitatea de produs, pe toată filiera de producţie, cu excepţia segmentului final al producţiei de carne, unde calculul se va raporta la kg./gr. vie (se exclud cheltuielile de abatorizare şi transport).

Dacă este afectat întregul flux tehnologic sau costul suplimentar intervine în cadrul etapelor premergătoare obţinerii producţiei agricole, pierderea economică intervenind prin compensarea deficitului de material biologic sau de materii prime, calculul costurilor suplimentare se raportează pe fermă/exploataţie.

Cine acordă compensaţiile

Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali. Aceste fonduri, care sunt organizaţii neguvernamentale cu personalitate juridică, accesează scheme de susţinere prin contribuţii financiare, fiind acreditate de către MADR.

Statutul fondului mutual prevede condiţii pentru programe de compensaţii financiare, care cuprind:

- enumerarea bolilor animalelor, plantelor sau a incidentului de mediu aflate la originea cererii de compensaţie financiară;
- modul de calcul al pierderilor economice generate de evenimentul sanitar sau de incidentul de mediu respectiv.

Compensaţiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente:

- bolile animalelor care figurează în lista stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor şi/sau în anexa I la Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar;
- organismele dăunătoare la plante şi bolile plantelor care fac obiectul unor măsuri de combatere obligatorie sau care reprezintă un caracter excepţional;
- incident de mediu.

ATENŢIE: Compensaţiile se acordă în limita resurselor financiare ale fondurilor mutuale şi cu aprobarea consiliului director.

Obligaţiile solicitanţilor

Potrivit Normelor de aplicare, fondurile mutuale acordă compensaţii financiare numai membrilor care au achitate la zi contribuţiile (pentru secţiunea comună şi pentru secţiunile specializate, din care se constituie capitalul fondului respectiv), pe baza angajamentului acestora de a ceda fondurilor mutuale dreptul legal de recuperare-cesionare.

În cazul în care unui membru i se acordă o compensaţie financiară de către un fond mutual, orice drept legal de recuperare a pagubelor pentru compensarea pierderii economice pe care ar putea-o avea agricultorul faţă de un terţ, în temeiul dispoziţiilor comunitare sau al legislaţiei naţionale, este transferat fondului mutual, în conformitate cu normele care urmează să fie stabilite de statul membru în cauză.

În cazul în care un membru al fondului mutual beneficiază de o compensaţie financiară din partea fondului din care face parte, acesta îşi asumă statutul de membru al fondului mutual respectiv pentru încă o perioadă de minimum trei exerciţii financiare consecutive.

În cazul în care sursa compensaţiei financiare care urmează să fie plătită din fondul mutual este un împrumut bancar, durata acestuia este de minimum un an şi maximum cinci ani. Decizia de a recurge la împrumut se supune votului Consiliului director în vederea aprobării.

Cei interesaţi pot consulta şi Norma metodologică de aplicare, aprobată prin H.G. nr. 570/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 497/2013.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu