Întrebare: Angajatorul este în situaţia contractării unor lucrări de reparaţii la imobilizările corporale. Aceste lucrări vor fi  efectuate de terţi într-o perioadă de timp. Ce înregistrări contabile se fac în acest caz?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal. În viața economică a unei societăți, defecțiunile imobilizărilor corporale sunt inevitabile la un anumit moment. Adeseori, chiar dacă este mai ieftin să cumperi un bun nou, societate va opta pentru a-l repara pe cel vechi. De cele mai multe ori, reparațiile sunt efectuate de terțe persoane. Lucrările de reparaţii/renovări la imbilizările corporale efectuate de terţi se recunosc în contabilitate conform documentelor justificative.

2. Procedura contabilă. În temeiul prevederilor legale aplicabile, contabilizarea operaţiunilor vizează următoarele:

  • operaţiunea de recunoaştere a facturii privind lucrările de reparaţii la imbilizările corporale efectuate de terţi, conform contractului și facturii:

471. Cheltuieli în avans = 401. Furnizori 1000 lei

4426. TVA deductibilă = 401. Furnizori 240 lei

  • operaţiunea de recunoaștere a cheltuielilor în avans drept cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, la momentul scadenței (finalizării lucrărilor):

611. Cheltuieli cu intreținerea și reparațiile = 471. Cheltuieli în avans 1000 lei

  • operaţiunea de închidere a contului de venituri:

121. Contul de profit şi pierdere  = 611. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 1000 lei

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, se includ facturile, contractele, situații de lucrări, procesele verbale de constatare, procese verbale de recepție a lucrărilor,  documentaţiile tehnice, proces verbal de garanție a lucrării efectuate, situații de scadență, notele contabile aferente. 

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării toate operaţiunile, reflectarea acestora în balanţa contabilă, precum și corelaţiile conturilor contabile în cadrul balanţei. Se recomandă verificarea de fond şi de formă a elementelor constitutive aferente documentelor justificative.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Aceste tranzacții se dezvoltă prin politica contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii.

Morala: Nu poți repara ceva dacă nu-i stricat.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua! Daca se poate, doresc sa ma lamuriti intr-o problema de contabilitate in partida simpla. Dupa amortizarea unui sistem format din computer, monitor etc., s-a ars hardul si a trebuit sa dau calculatorul la reparat. In factura este trecut un hard, memorie RAM, un cablu. Le pot considera consumabile, piese de schimb (nu ma pricep) si pot trece pe cheltuieli suma totala din factura ? Multumesc anticipat pentru raspuns!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here