23 August, 2019

Cum se contestă decizia de pensie?

Un recent ordin ordin comun modifică Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Ordinul nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 emis de ministrul muncii, ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor şi directorul Serviciului Român de Informaţii.

Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 463/2017  pe care îl semnalăm, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 295/2017. Îl folosim ca pretext pentru a vedea cum funcţionează sistemul de contestare a unei decizii de pensie. 

Contestarea la casa de pensii emitentă a deciziei

Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice prevede, la art. 9 că o contestaţie împotriva deciziei de pensie se depune, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa teritorială de pensii emitentă.

Casa teritorială de pensii emitentă are obligaţia înregistrării contestaţiei la registratura generală şi în registrul special de evidenţă a contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie. 

Contestarea la Casa Centrală de Contestaţii

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede – la art. 149 şi următoarele – că deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

Deciziile de pensie necontestate în termenul de 30 de zile de la comunicare sunt definitive.

ATENŢIE! Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional. Vom prezenta mai jos şi etapa judecării în instanţă.

În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare.

Prin Ordinul ministrului muncii nr. 463/2017 au fost aduse câteva modificări la Regulament, astfel:

• Contestaţia se consideră depusă în termenul în termenul de 30 de zile de la comunicare şi în situaţia în care a fost depusă eronat la o altă casă teritorială de pensii decât cea care a emis decizia de pensie contestată, inclusiv la Casa Naţională de Pensii Publice.

• Într-o asemenea situaţie, casa teritorială de pensii, inclusiv Casa Naţională de Pensii Publice, care a înregistrat contestaţia, o va transmite, în termen de 10 zile de la înregistrare, casei teritoriale de pensii emitente.

• Termenul de soluţionare a contestaţiei se calculează de la data înregistrării la casa teritorială de pensii care a emis decizia contestată.

• Casa teritorială de pensii care a emis decizia de pensie contestată are obligaţia înaintării contestaţiei la comisie, în termen de 7 zile de la înregistrare, însoţită de nota de prezentare a dosarului de pensie, cuprinzând temeiurile de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului de pensie.

• La solicitarea comisiei, în funcţie de data şedinţei în care urmează a fi analizată contestaţia, casa teritorială de pensii va înainta acesteia următoarele documente:

a) dosarul de pensie;

b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;

c) fişa de evidenţă a drepturilor băneşti cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz.

• Comisia soluţionează contestaţiile formulate de către titulari împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.

La soluţionarea contestaţiilor, inclusiv a celor aflate în evidenţa Comisiei centrale de contestaţii, comisia verifică aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, exclusiv la obiectul contestaţiilor

Soluţionarea contestaţiilor în instanţă

Hotărârile pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare. Dacă nu sunt atacate în acest termen, hotărârile sunt definitive.

Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:

 • modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;
 • modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere;
 • înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;
 • hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii şi ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii privind deciziile de pensie;
 • deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile medicale asupra capacităţii de muncă;
 • refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;
 • modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
 • plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie încheiate în baza prezentei legi;
 • contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;
 • alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.

Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.

Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi irevocabile.

DE REŢINUT! Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

Ai nevoie de Regulamentul privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul CNPP? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Stan
  aprilie 27 2017

  Buna seara
  Am și eu o întrebare,după ce vă voi spune că am virsta 58 de ani si8 luni si 40 de ani de muncă . La ce virsta pot ieși la pensie ? Vă mulțumesc daca a_ti putea să îmi răspundeți !

 • Răspunde
  Alexandru
  decembrie 6 2017

  Cand se poate actiona in instanta o decizie de pensionare daca Comisia Centrala de Contestatii a CN Pensii nu dau nici un raspuns in 45 de zile de la data inregistrarii teritoriale a contestatiei?

  • Răspunde
   Florin
   februarie 4 2018

   Dacă au trecut 45 de zile de la data când ați înregistrat contestația împotriva deciziei de pensie puteți introduce acțiunea la Tribunal.

 • Răspunde
  Carmen- Georgeta
  februarie 5 2018

  Va rog sa-mi spune-ti cum se procedeaza in cazul in care nu am facut contestatie la decizia de pensie , in care nu mi sau luat in considerare sporurili si acordul, si m-am adresat direct instantei contestatia nefacand-o in termenul legal de 30 de zile Va multumesc

 • Răspunde
  Alina
  martie 14 2018

  Cum este posibil daca legea in tara asta este sa-ti dea raspuns cei de la casa de pensii sectoriala Bucuresti al MAPN si in termenul prevazut de lege de 45 de zile la contestatia de pensionare! Se fac fff multe greseli de calcul si nimeni nu este tras la raspundere! este o atributiune de serviciu! in ce tara traim, domnilor colonei de la casa de pensii! va rugam respectuos nu va mai bateti joc de noi si raspundeti la contestatii conform legiilor acestei tari!!!!

 • Răspunde
  Cezar
  iulie 1 2018

  Buna seara
  Am cerut on-line si in scris copiile buletinelor de calcul
  al pensiei,dar nu mi
  le-au trimes.Cum pot
  intra in posesia lor ?
  Casa de Pensii Oradea mi-a raspuns ca nu se elibereaza copii ale buletinelor de calcul.Va multumesc

 • Răspunde
  Corneliu
  august 4 2018

  Am contestat on line pe data de 06.04.2018 Decizia de pensionare nr.196787/09.03.2018 și nici până în prezent nu am primit confirmarea de primire din partea Comisiei Centrale de Contestații din cadrul CNPP

 • Răspunde
  Georgeta
  august 13 2018

  Am iesit la pensie la limita de varsta la data de 06 08 2018 cu un punctaj de 0,97535cu o vechime de 35ani 7 luni si 20de zile .Pana in anul 2006 am primit prin posta de la casa de pensii Buzau …CERTIFICAT STAGIUL DE COTIZARESI PUNCTAJUL ANUAL,IN ACEST AN ADICA 2006 AVEAM PUNCTAJUL 0.79950,OARE DUPA CE CALCUL LA DATA PENSIONARII AM AJUNS DOAR LA PUNCTAJUL DE O,0753

 • Răspunde
  Fratila
  august 20 2018

  Sunt nascut la 16.04.1952.In luna aprilie 2012,mi-am depus dosarul de pensie anticipat.Am fost penalizat cu 45%,(deci o penalizare destul de mare).In aprilie 2017 am implinit virsta de pensionare si nici la ora actuala nu am primit pensia normala.Am fost la Oficiul de pensie din Alba Iulia sa ma interesez,iar in 27 iunie 2018 am fost prezent in audienta si mi s-a promis ca se va rezolva,dar nici la aceasta data nu am primit nimic.Este normal asa ceva? Dosarul meu are nr.221989/29.05.2012 si cod asigurat 1520416011841.Locuiesc in Blaj str.Eroilor bl.31 et.7 ap.34 jud.Alba.Multumesc pentru ajutor.Astept raspunsul Dvs.

  • Răspunde
   Dorin -Marcel
   septembrie 15 2018

   Sint nascut la 22.02.1958 ,sint in pensie de boala din septembrie 2007. Decizia a fost data pentru gradul 2 de handicap acum 2 ani mi s-a taiat gradul 2 trecindu-ma in gradul 3 ,mentionez ca am operatie pe coloana ( am 2 tije si 8 suruburi care nu se vor indeparta niciodata ,indepartarea lor duce la paralizie totala ,operatie executata la Cluj) .M-am prezentat in fata comisiei la data de 10 ,09.2018 si surpriza mi s-a taiat pensia de tot, ( mentionez ca nu am voie efort fizic, stat mult in picioare si multe alte lucruri pe care nu am voie si nu pot sa le fac) . Eu pe 22 luna aceasta implinesc 60 de ani ,conform legii daca am inteles-o bine nu avea dreptul sa-mi taie pensia( au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.) Am fost scos afara din cabinetul doamnei expert in toate bolile nu mi s-a dat nimic la mina nu mi s-a comunicat nimic ce trebuie sa fac pentru a depune contestatie asupra deciziei pe care a luat-o cui trebuie sa ma adresesz mentionez ca doresc sa fac cotestatie direct la Bucuresti . Va multumesc anticipat

Scrie un comentariu