21 August, 2019

Cum se calculează pensia în funcţie de condiţiile de muncă (I)

Multe din aspectele tratate aici sunt, desigur, cunoscute, punctual, de cei interesaţi, motiv pentru care am insistat pe aplicarea în timp a reglementărilor de mare interes, dar care au făcut obiectul unui lung şir de modificări legislative. 

De la 1 ianuarie 2011 este în vigoare Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010. Reglementările anterioare, la nivel de lege au fost date prin:

 • Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000
 • Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977. 

Stagiul de cotizare

Cu titlu general şi în forma în prezent în vigoare, legea actuală nr. 263/2010 prevede că stagiul de cotizare în sistemul public de pensii este stabilit astfel:

a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;

b) abrogat începând cu 1 ianuarie 2018, prin OUG nr. 103/2017 dată pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale. Dispoziţia abrogată prevedea următoarea încadrare: “b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), până la intrarea în vigoare a prezentei legi” (referirea, devenită caducă, privea cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale);

c) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;

d) abrogat începând cu 1 ianuarie 2018, prin O.U.G. nr. 103/2017. Dispoziţia abrogată prevedea următoarea încadrare: “d) perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V.” (cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii). 

Condiţiile de muncă relevante pentru asigurările sociale

Legea recunoaşte, în prezent, activitatea desfăşurată de asiguraţii în sistemul public de pensii în care se desfășoară activitatea asiguraților din sistemul public de pensii, în condiţii normale, deosebite și speciale.

Sunt încadrate în condiții deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor și metodologiei prevăzute de legislația în vigoare la data încadrării acestora. Reglementarea subsecventă este dată de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificările ulterioare aduse în 2008 şi 2015.

Reînnoirea avizelor de încadrare. Din 2015, prin completările aduse la lege de OUG nr. 65/2015 s-a stabilit că locurile de muncă pot fi menținute în condiții deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pentru o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă. Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 și data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de către aceștia.

Legea prevede că locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din:

a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;

c) litera a fost abrogată prin Ordonanţă de urgenţă 103/2017, cu începere de la 1 ianuarie 2018, iar referile erau la activitățile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a legii;

d)  aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

e) activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 (cuprinzând activităţile desfăşurate în locuri de muncă încadrate în condiții speciale) și 3 (cuprinzând unităţile care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare );

f) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4 la lege.

Reevaluarea încadrării în condiţii speciale. Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiții speciale de muncă prevăzute la litera e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiții speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă și perioadele în care un asigurat care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă, dacă cel puțin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiții de muncă. 

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale

În cazul asiguraților sistemului public de pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale este prevăzută în Codul fiscal.

Pentru cei asiguraţi prin contract de asigurare, baza lunară de calcul al CAS o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. 

Regimul pensiilor

Reducerea vârstei de pensionare. Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, astfel:

 • conform tabelului nr. 1 de la art. 55 din lege, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă;
 • prin reglementările în vigoare de la 1 ianuarie 2018 – conform tabelului nr. 2 de la acelaşi articol 55 din lege, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) şi care sunt redate în anexele 2 şi 3 la lege.

Textul, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 103/2017, includea – până la 31 decembrie 2017 – şi pe cei care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.

Fac excepție de la prevederile pentru grupa I de muncă şi munca în condiţii speciale persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în:

 • unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani, cu condiţia ca vârsta de pensionare să nu fie mai mică de 45 de ani;
 • activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4 la lege; reducerea vârstei standard de pensionare este de 15 ani; vârsta standard de pensionare redusă pentru această categorie nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu excepția balerinilor și acrobaților pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați. 

Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în locuri de muncă din unităţi miniere, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 20 de ani în activitatea artistică, în locuri de muncă prevăzute în anexa 4 la lege.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  aprilie 25 2018

  Bună ziua, Pe baza informațiilor din acest articol și alte informații găsite pe net despre tema șomajului am alcătuit un calculator simplu de folosit, care probabil va fi de folos și pentru ceilalți. Linkul găsiți mai jos:

  https://cumsecalculeaza.ro/calculator-somaj.html

 • Răspunde
  august 8 2018

  Buna ziua!As dori si eu un răspuns,daca am 25de ani lucrați dintre care 21de ani lucrați in grupa 2de munca,de fapt toți sunt lucrați in acelaș loc de munca.Dar din păcate din 2001nu sa mai acordat grupa a 2a pt ca legea a picat,după noua lege la ce vârstă ma pot pensiona?va mulțumesc.

 • Răspunde
  dumitru
  martie 12 2019

  Bună ziua
  Aş vrea să ştiu dacă mi se recalculează ACUM pensia ţinând seama de faptul că am un stagiu complet de cotizare de 30 ani, 4 luni, iar stagiul total realizat este de 42 ani, 3 luni şi 19 zile, din care 26 ani, 1 luni şi 19 zile în grupa I de muncă. Pensia calculată în baza deciziei de pensionare a fost de 3.648 481 lei, decizie emisă în baza Legii 19/2000, pensie valabilă cu dec 2003.
  Prin 2010, atunci când s-au recalculat pensiile şi s-au adăugat nişte puncte suplimentare pentru cei care au lucrat în grupa I, mi s-a mai adăugat ceva la pensie. Acum, dacă s-a micşorat vechimea necesară la 25 ani, eu mai intru în recalculare? Mulţumesc.

Scrie un comentariu