21 Februarie, 2018

Cum se aplică compensarea obligaţiilor de plată restante reciproce

Procedura de compensare – conform art. VI din O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene – a fost aprobată, recent, prin Ordinul MFP nr. 512/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 232 din 23 aprilie.

Citiţi mai jos cine şi în ce condiţii poate aplica compensarea.

Având în vedere că introducerea posibilităţii de repunere în termen a înlesnirilor la plată care şi-au pierdut valabilitatea este o măsură care vine în sprijinul mediului de afaceri şi totodată se asigură atât încasarea la bugetul de stat a ratelor rămase de achitat din eşalonarea la plată pierdută, cât şi a obligaţiilor fiscale curente, Executivul a emis, recent, Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în M.Of. nr. 127 din 8 martie a.c.

Articolul VI, la care se referă Procedura semnalată în preambul, prevede că în situaţia în care o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială are calitatea atât de debitor pentru obligaţii de plată restante înregistrate faţă de un operator economic, cât şi de creditor pentru creanţele fiscale restante către bugetul local ale operatorului respectiv, aceasta poate opera stingerea obligaţiilor reciproce în limita celei mai mici dintre creanţele reciproce.

Aplicarea Procedurii
se face pe baza acordurilor încheiate pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante, astfel:

• Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achită sumele datorate operatorilor economici, în contul 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din O.U.G. nr. 12/2013” deschis pe numele acestora la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în a căror administrare se află. La ordinele de plată se anexează o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plată.

ATENŢIE:
Plata sumelor se efectuează de către unităţile administrativ-teritoriale în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.

• În cazul în care operatorii economici nu au contul deschis la aceeaşi unitate teritorială a Trezoreriei Statului cu cea a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordurile pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante încheiate de aceştia se transmit prin e-mail, scanate, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au deschise conturile de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care documentele respective au fost depuse. Adresele de e-mail se convin de comun acord între conducătorii respectivelor unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului.

• Sumele încasate de operatorii economici în contul 50.70.57 se transferă de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local, cu care se efectuează stingerea.

ATENŢIE:
Operaţiunile se efectuează în cadrul aceleiaşi zile calendaristice.

• În situaţia în care disponibilităţile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea plăţilor la obligaţiile restante, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile, odată cu documentele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), şi o cerere pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, dar cu respecarea a două condiţii:

a) respectivele unităţi administrative să nu aibă conturile poprite;

b) numai pentru efectuarea operaţiunilor de stingere reciprocă a obligaţiilor de plată în relaţia cu operatorii economici ale căror conturi nu sunt poprite.

• Pe baza cererii pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului transferă prin notă contabilă sumele aferente echilibrării bugetelor locale, din contul 65.02 “Decontări în contul trezoreriilor operative”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul 21.40.02.10 “Venituri ale bugetului local – Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului”.

• După efectuarea transferului şi decontarea ordinelor de plată, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului transferă prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici, din conturile acestora 50.70.57 în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local.

ATENŢIE:
Operaţiunile de depunere a cererii pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local şi transferul de la Trezorerie se efectuează în cadrul aceleiaşi zile calendaristice.

• După finalizarea acestor operaţiuni, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului recuperează suma acordată din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local, prin debitarea pe bază de notă contabilă a contului de venituri al bugetului local 21.40.02.10 “Venituri ale bugetului local – Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului”.

ANEXA la Procedura de compensare
conţine şi modelele pentru:

- ACORDUL pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene;

- CEREREA pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Actele normative menţionate în articol pot fi consultate pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu