20 Februarie, 2018

Cum pot doctorii în contabilitate să îşi echivaleze vechimea şi testul în domeniul financiar-contabil?

În Monitorul Oficial nr. 95 din 15 februarie 2013 a fost publicată Procedura din 2013 privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor în domeniul „contabilitate”. Procedura, aprobată prin Hotărârea CAR nr. 5/2013, a intrat în vigoare la data publicării.

Conform actului normativ, persoanelor care deţin titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate” li se echivalează vechimea în specialitatea financiar-contabilă în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că pe toată durata activităţii studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de la înscriere şi până la susţinerea publică a tezei de doctorat.

Echivalarea vechimii se realizează în baza actelor depuse la dosar:

- cerere de exceptare de la testul de acces la stagiu;

- copie de pe actul de identitate;

- copie legalizată a diplomei de doctor, acreditată IOSUD, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, sau adeverinţă în original, în cazul în care diploma nu a fost eliberată;

- certificat de cazier judiciar în perioada de valabilitate;

- dovada achitării taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, stabilită prin norme ale Camerei.

Totodată, persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate” şi care solicită exceptarea de la testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar, ca urmare a deţinerii titlului de doctor în domeniul “contabilitate”, vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde aceleaşi acte menţionate anterior

Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere către Biroul permanent al Camerei, care va emite decizia finală.

Rezultatul va fi publicat pe site-ul Camerei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari.

Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de soluţionare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestaţiei.

În cazul respingerii solicitării de exceptare, Camera va restitui solicitantului 75% din taxa de echivalare a testului de acces la stagiu.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu