20 Martie, 2018

Cum ne influenţează viaţa TVA-ul?

TVA-ul este o taxă impusă de stat. Politica de stabilire a TVA cade în competenţa legiuitorului român, cu respectarea legislaţiei europene în materie de fiscalitate. La nivelul României, cadrul legal ce tratează problema TVA este reglementat prin Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia.

TVA a fost introdusă în Comunitatea Economică Europeană în 1970, prin prima şi a doua directivă a TVA. Scopul introducerii TVA a fost acela de a înlocui taxele de producţie şi consum.

Cotele TVA standard aplicabile în statele UE

Comisia Europeana prin Directoratul General Impozitare şi Uniune Vamala a publicat un material de sinteză privind “Cotele de TVA aplicabile in Statele Membre ale Uniunii Europene”, valabile la data de 01 iulie 2011[1]. Conform acestui material la 01 iulie 2011, cotele de TVA standard aplicabile la nivelul statelor membre UE sunt:

Stat membru UE  Cod Cotă de TVA foarte redusă Cotă de TVA redusă Cotă de TVA standard  Cotă de TVA specială  Observaţii
Belgia     BE - 6 / 12 21 12 Cota de 12% se aplică la:1. Anumite produse energetice, cum ar fi:- Combustibil cărbune şi solid obţinut din cărbune- Lignitul

- Cocs şi semi-cocs din cărbune, lignit şi turbă

- Cocsul de petrol utilizate drept combustibil.

2. Anumite anvelope şi camere de aer

Bulgaria BG - 9 20 -
Cehia    CZ - 10 20 -
Danemarca DK - - 25 -
Germania   DE - 7 19 -
Estonia   EE - 9 20 -
Grecia   EL - 6,5/13 23 -
Spania    ES 4 8 18 -
Franţa FR 2,1 5,5 19,6 -
Irlanda   IE 4,8 9 / 13,5 21 13,5 Cota de 13,5% se aplică la:1.1. Energie pentru încălzire şi lumină
2. Bunurile mobile utilizate în construirea şi întreţinerea bunurilor imobile
3. Livrarea de bunuri imobile
4. Servicii constând în curăţarea de rutină a bunurilor imobile
5. Reparare şi întreţinere a bunurilor mobile
6. Servicii privind îngrijirea a corpului uman
7. Anumite servicii specifice turistice
8. Servicii legate de fotografie
9. Servicii furnizate de jochei
10. Opere de artă şi antichităţi
11. Închiriere pe termen scurt (mai puţin de 5 săptămâni) de:
- Autovehiculele concepute pentru transportul rutier de persoane
- Nave, bărci şi alte nave care nu depăşeşte 15 de tone brute destinate pentru transportul de pasageri
- Sport şi ambarcaţiuni de agrement, inclusiv iahturi, croaziere de cabină, vase de promenadă, canoe, schifuri şi curse de bărci
- Rulote, case mobile, corturi si corturi remorcă.
12. Şcoli de şoferi
13. Servicii profesionale furnizate de către medicii veterinari
Italia    IT 4 10 20 -
Cipru   CY - 5 / 8 15 -
Letonia  LV - 12 22 -
Lituania LT - 5 / 9 21 -
Luxembourg LU 3 6 / 12 15 12 Cota de 12% se aplică la:1. Anumite vinuri
2. Combustibili minerali solizi, uleiuri minerale şi lemn destinate utilizării drept combustibil, cu excepţia de lemn pentru încălzire3. Spălarea şi curăţarea produselor
4. Materialele publicitare tipărite, cataloage comerciale şi similare;  turism pentru publicaţii
5. Căldură, aer condiţionat şi baie de aburi, cu excepţia de căldură oferite de încălzire reţelelor
6. Custodie şi administrare de valori mobiliare
7. De administrare a creditului şi a garanţiilor de credit de către o  persoană sau organizaţie, alta decât că acordarea de credite
Ungaria  HU - 5 / 18 25 -
Malta  MT - 5 / 7 18 -
Olanda    NL - 6 19 -
Austria   AT - 10 20 12 Cota de 12% se aplică la vin din producţia agricolă realizată de către agricultor producătoareCota de 10% se aplică la produsele alimentare, la lapte şi ciocolată.Cota de 20% se aplică la cafea, ceai şi alte băuturi.
Polonia  PL - 5 / 8 23 - Bota de 8% se aplică pentru îmbrăcămintea copiilor.
Portugalia PT - 6 / 13 23 13 Cota de 13% se aplică la:1. vin2. Electrocasnice, maşini şi alte echipamente destinate exclusiv sau în principal pentru în următoarele scopuri:(a) Obţinerea şi utilizarea energiei solare, energie eoliană, geotermală sau;

(b) Obţinerea şi utilizarea de alte forme de energie alternativă;

(c) Producţia de energie prin incinerare sau modificarea de detritus, gunoi, şi alte deşeuri;

(d) Explorarea şi de căutare de petrol şi / sau de dezvoltare a descoperirii de petrol şi gaze naturale;

(e) evitarea sau reducerea, prin măsurarea şi control, de orice formă de poluare.

3. Unelte agricole şi ustensile, silozuri mobile, tractoare, pompe şi alte maşini destinate exclusiv sau în principal în scopul de agricultură,  creşterea vitelor sau silvicultură.

4. Păcură şi motorină pentru agricultură

România RO - 5 / 9 24    
Slovenia SI - 8,5 20 -
Slovacia   SK - 10 20 -
Finlanda FI - 9 / 13 23 -
Suedia SE - 6 / 12 25 -
Anglia UK - 5 20

Cum ne influenţează viaţa TVA-ul?

De la 1 iulie 2010, România are o cotă standard de TVA de 24%. Cu alte cuvinte, preţul pe care îl plăteşte un român pentru un bun sau un serviciu în România este practic formată din costul acelui produs, la care adaugă marja de profit a vânzătorului şi TVA-ul. Ca şi regulă generală, costul produsului sau serviciului alături de marja de profit formează baza de calcul la care se aplică cota de TVA. Prin urmare, fiecare contribuabil din România, contribuie la bugetul statului român cu 24% prin fiecare achiziţie de bunuri sau servicii pe care o realizează.


La ce să ne aşteptăm în anul 2012 pe linie de TVA

- Pe termen mediu încasările din TVA vor ajunge la un nivel de 8,6% din PIB în perioada 2012-2014 în linie cu evoluţia consumului şi a măsurilor luate pe linia îmbunătăţirii colectării. Pentru anul următor, statul a estimat o creştere a veniturilor obţinute din TVA, de la 46882 mil.lei la 50647 mil.lei, conform proiectului de buget estimat pentru 2012.

- Menţinerea actualelor cote de TVA, cu posibilitatea revizuirii cotelor în anii următori în funcţie de evoluţia economiei naţionale.

- Cu asistenţa din partea FMI şi Comisiei Europene, se va introduce taxarea simplificată a contribuabililor mici din domenii economice cheie, care se situează sub pragul de înregistrare obligatorie ca plătitor de TVA.

- De asemenea, România va solicita Consiliului de Miniştri al UE o autorizare de derogare în vederea majorării plafonului de scutire de TVA pentru întreprinderile mici, de la 35.000 euro cât este prevăzut în prezent, la 50.000 euro.

- Continuarea perfecţionării legislaţiei pentru a corespunde criteriilor de armonizare cu legislaţia comunitară, prin transpunerea în legislaţia naţională a directivelor adoptate la nivel european în domeniul TVA.

- Asigurarea adaptării legislaţiei fiscale în funcţie de fenomenele evazioniste în vederea contracarării acestora.


[1] Brussels, Belgium – VAT Rates Applied in the Member States of the European Union

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu