Art. 1 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că gestionarul este acel angajat al unei persoane juridice care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a acesteia. În acest sens, menţionăm următoarele:

  • Nu este obligat să constituie garanţie cel care înlocuieşte temporar un gestionar sau cel căruia i se încredinţează o gestiune pe o perioadă de cel mult 60 zile pînă la numirea unui gestionar. Constituirea garanţiei se face prin contract încheiat în scris.
  • Garanţiile reciproce între gestionari nu sunt admise. Aceeaşi persoană nu poate constitui garanţii pentru mai mulţi gestionari. Cel care constituie garanţia va declara, în scris, dacă a mai constituit alte garanţii.
  • Garanţiile suplimentare se constituie înainte de încredinţarea gestiunii.
  • Garanţia în numerar va fi de minimum un salariu şi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea depăşi valoarea bunurilor încredinţate.
  • Pentru gestionarii retribuiţi pe bază de cotă procentuală, cuantumul minim al garanţiei în numerar va fi echivalent cu câştigul mediu pe o lună, iar cel maxim cu câştigul mediu pe 3 luni.
  • Garanţia în numerar se reţine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câştigul mediu pe o lună, după caz. Dacă, din cauza altor reţineri, ratele în contul garanţiei în numerar nu pot fi reţinute, gestionarul este obligat să le depună.
  • Garanţia în numerar va fi depusă de către agenţii economici, autorităţile şi instituţiile publice la CEC sau la bănci, într-un cont special al agentului economic, al autorităţii ori al instituţiei publice respective. Garanţiile în numerar depuse la CEC sau la bănci se înscriu pe numele gestionarului.
  • Pentru garanţia depusă, se acordă o dobândă anuală, stabilită de depozitarul garanţiei, care nu poate fi mai mică decât dobânda acordată pentru depozitele la termen pe un an.

Înregistrarea în contabilitate a garanțiilor reținute angajaților

(1) Se reflectă operațiunea privind reținerea sumei drept garanție și se evidențiază datoria față de angajat pentru sumele reținute pe statul de plată, conform angajamentului încheiat cu salariatul:

421. Personal – salarii datorate / analitic distict “Garanţii reţinute angajatilor”

=

4281. Alte datorii în legatură cu personalul / analitic distict “Garanţii reţinute angajaţilor” – angajat CNP

(2) Se reflectă operațiunea privind depunerea sumei într-un cont bancar distinct la o bancă comercială, conform angajamentului încheiat cu salariatul și a contractului încheiat cu banca în cauză:

581. Viramente interne

=

5311. Casa în lei

 
Şi  concomitent:

5121. Conturi la bănci în lei/ analitic distict “Banca X contul IBAN ABC”

=

581. Viramente interne

 
(4) Se reflectă operațiunea privind dobânzile încasate pentru suma depusă, cuvenite fiecărui gestionar pentru sumele reținute:

5121. Conturi la bănci în lei/ analitic distict “Banca X contul IBAN ABC”

=

4281. Alte datorii în legatură cu personalul / analitic distict “Garanţii reţinute angajaţilor” – angajat CNP

 
(5) Se reflectă operațiunea privind comisioanele pe care le percepe banca la retragerea garanției, conform contractului încheiat cu banca în cauză:

4281. Alte datorii în legatură cu personalul / analitic distict “Garanţii reţinute angajaţilor” – angajat CNP

=

5121. Conturi la bănci în lei/ analitic distict “Banca X contul IBAN ABC”

(6) Se reflectă operaţiunea privind restituirea garanției şi a dobânzii, mai puțin comisionul perceput la retragere, conform angajamentului încheiat cu salariatul şi a contractului încheiat cu banca în cauză:

4281. Alte datorii în legatură cu personalul / analitic distict “Garanţii reţinute angajaţilor” – angajat CNP

=

5121. Conturi la bănci în lei/ analitic distict “Banca X contul IBAN ABC”

Conform art. 9. din Legea nr. 22/1969, rezultă: ”Conducătorii agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, angajaţii ca atribuţii de control financiar, precum şi contabilii, cu excepţia acelora care sunt încadraţi în unităţi mici determinate de ministere şi celelalte organe centrale, nu pot face operaţii de primire, păstrare şi eliberare de bunuri.”

garantii

Aspectele legale aplicabile garanțiilor reținute angajaților, alături de monografia înregistrărilor contabile  se înscriu în politica contabilă a angajatorului. Aceste prevederi trebuie să fie în corespondenţă cu datele din regulamentul de ordine interioară, regulamentul intern şi fişa de post a angajatului în cauză.   

Temei legal:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Bădoi, M. – “Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile”, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.   

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here