20 Februarie, 2018

Cum încadrăm în legislaţia autohtonă detaşarea internaţională

Din ce în ce mai multe firme medii/mici din România reușesc să încheie contracte de prestări servicii, în diferite domenii de activitate (cum ar fi agricultura, horticultura, constructți, hotelărie, turism etc) cu beneficiari din vestul Europei.  Aceasta duce la delegarea/detașarea propriilor angajați în altă țară UE pentru executarea serviciilor contractate.

Conform Regulamentului European nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1), principiul ce guvernează taxarea salariilor obținute de angajații migranți (detasați/delegați)  este principiul “lex loci laboris”*. Excepția o constituie detașarea/delegarea cu formular

A1.

Care este modalitatea de raportare a detașării internaționale în legislația internă?

Conform Codului Muncii, cele două instituții sunt astfel definite:

ART. 43
Delegarea reprezint
ă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

ART. 45
Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.

Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de maxim 60 de zile într-un interval de 12 luni, dar poate fi prelungită pe perioade  succesive, numai cu acordul angajatului. Pe perioada delegării relațiile de muncă rămân nemodificate, cu excepția locului muncii, angajatul având dreptul – suplimentar – la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Pentru perioada inițială nu este necesar acordul angajatului. Angajatorul plătește drepturile salariale ale angajatului delegat. Nu este necesară înregistrarea în REVISAL a delegării.

Detasarea poate fi dispusă pe o perioadă de maxim 1 an, dar – din motive excepționale – poate fi prelungită perioade  succesive (de maxim 6 luni fiecare) , numai cu acordul angajatului. Pe perioada detașării relațiile de muncă dintre angajat și angajator se suspendă, acestea „transferându-se” între angajat și beneficiarul la dispoziția căruia a fost detașat. Și pentru perioada inițială este necesar acordul angajatului. Beneficiarul la care a fost detașat  plătește drepturile salariale ale angajatului detașat. Conform H.G. nr. 500/2011, art. 3 lit. c), în REVISAL trebuie înregistrată și detașarea „perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea;”

Având în vedere cele de mai sus, în cazul trimiterii angajaților români în străinatate pentru executarea unor lucrări contractate de angajatorul român, cu Formular A1, în conformitate cu legislația autohtonă ne găsim în prezența delegării și nu detașării. Dacă trimiterea se face fără A1 (angajatorul român nu se obligă să plătească în țară taxele salariale și impozitele aferente) atunci se poate discuta de detașare, cu condiția ca beneficiarul extern să achite în statul respectiv, la cuantumurile de acolo (evident), taxele sociale și impozitele.

O altă materie ce influentează detașarea/delegarea externă este cea fiscală, respectiv plafoanele de deductibilitate maxim admise pentru diurnă și cheltuieli de deplasare/cazare; dar despre acest aspect las specialiștii în fiscalitate și contabilitate să se pronunțe.

*Expresie latină semnificând legea locului de îndeplinire a unei activități.

Autor: Mihaela Tudorancea

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Un comentariu

 • Răspunde
  Constantin
  iunie 13 2013

  Buna ziua ,
  Am o firma in Romainia si as vrea sa duc oameni la munca in Franta prin DELEGARE ,ce trebuie sa fac ?
  Multumesc

Scrie un comentariu