18 Ianuarie, 2020

Cum funcţionează controlul comunitar al exporturilor

De la 1 mai au intrat în vigoare Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, în condiţiile în care, de la aceeaşi dată, România aplică Codul vamal unional.

Normele au fost aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1194/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 309/2016, prin care se abrogă, totodată, Ordinul nr. 1.626/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, publicat în Monitorul Oficial nr. 445/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Reamintim că aceste Norme fac parte din pachetul de reglementări care mai include Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului şi Normele tehnice de utilizare şi completare a notificării de reexport – acte normative prezentate deja de LegeStart.

Sistemul de control al exportului este un sistem bazat pe aplicaţia informatică ECS-RO, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.

Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului se aplică tuturor mărfurilor care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii şi sunt acoperite de o declaraţie prealabilă la ieşire.

Declaraţia prealabilă la ieşire ia una dintre următoarele forme:

 • declaraţie vamală, în cazul în care mărfurile care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt plasate sub un regim vamal pentru care o astfel de declaraţie se cere;
 • declaraţie de reexport;
 • declaraţie sumară de ieşire.

Declaraţia vamală

Declaraţia vamală de export sub formă electronică (Document Electronic de Export DEE) se completează de către declarant sau de către reprezentantul său vamal, în aplicaţia ECS-RO. 

DEE conţine datele necesare pentru analiza de risc în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa.

Normele prevăd mărfurile pentru declaraţia se depune fără elemente de securitate şi siguranţă, precum şi tratamentul în cazul unui operator economic autorizat pentru securitate şi siguranţă.

DEE se depune prin intermediul aplicaţiei ECS-RO la biroul vamal de export competent, iar documentul tipărit după forma DEE din aplicaţia ECS-RO, semnat de către declarant sau de reprezentantul vamal, se depune în vamă, însoţit de documentele justificative.

Analiza de risc. Controalele vamale, altele decât verificările prin sondaj, se bazează în principal pe analiza de risc, efectuată prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, cu scopul de a identifica şi a evalua riscurile și de a elabora contramăsurile necesare, pe baza criteriilor stabilite la nivel naţional, la nivelul Uniunii şi, în măsura în care este posibil, la nivel internaţional. (detalii în secţiunea: “Gestionarea riscurilor şi controalele vamale”)

Decizia de control. Normele prevăd procedura aplicabilă după cum, în urma efectuării analizei de risc, mărfurile primesc “liber de vamă” sau declaraţia este trecută în starea “Sub control” cu soluţiile pentru discrepanţe majore sau minore în declaraţie, faţă de controlul asupra mărfurilor.

Normele reglementează, de asemenea:

 • depozitarea mărfurilor înainte de ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii (condiţii de depozitare, introducerea şi iesirea mărfurilor din depozit);
 • declararea mărfurilor utilizând declaraţia sumară de ieşire (întocmirea şi depunerea declaraţiei, înregistrarea declaraţiei sumare de ieşire şi analiza de risc);
 • procedura alternativă de declarare a mărfurilor la export utilizând declaraţia vamală de export (procedura alternativă la biroul vamal de export şi la biroul vamal de ieşire);
 • procedura alternativă de declarare a mărfurilor utilizând declaraţia sumară de ieşire;
 • procedura de cercetare pentru controlul încheierii regimului de export;
 • declararea mărfurilor utilizând declaraţia vamală de reexport.

Gestionarea riscurilor şi controalele vamale

Codul vamal al Uniunii Europene – Regulamentul nr. 952/2013

Controalele vamale se efectuează într-un cadru comun de gestionare a riscurilor, bazat pe schimbul de informaţii privind riscurile şi al rezultatelor analizei de risc între administraţiile vamale şi care stabileşte criterii şi standarde comune privind riscurile, măsuri de control şi domenii de control prioritare comune.

Autoritățile vamale recurg la gestionarea riscurilor pentru a identifica diferitele niveluri de risc asociate mărfurilor supuse controlului vamal sau supravegherii vamale şi pentru a stabili dacă mărfurile vor fi supuse unor controale vamale specifice şi, în caz afirmativ, locul în care se vor efectua aceste controale.

Gestionarea riscurilor trebuie să includă activităţi precum colectarea de date şi informaţii, analiza și evaluarea riscurilor, stabilirea și luarea măsurilor necesare, precum şi monitorizarea şi revizuirea periodică a acestui proces şi a rezultatelor obținute, pe baza surselor şi a strategiilor internaţionale, ale Uniunii și a celor naţionale.

La stabilirea criteriilor şi a standardelor comune de risc, a măsurilor de control şi a domeniilor de control prioritare se ţine cont de toate elementele următoarele:

 • proporţionalitatea în raport cu riscul;
 • urgenţa necesităţii aplicării controalelor;
 • impactul probabil asupra fluxurilor comerciale, asupra fiecărui stat membru şi asupra resurselor pentru control.

Criteriile şi standardele de risc comune cuprind toate elementele următoare:

descrierea riscurilor;

factorii sau indicatorii de risc care trebuie utilizaţi pentru selectarea mărfurilor sau a operatorilor economici care urmează a fi supuşi unor controale vamale;

natura controalelor vamale pe care trebuie să le efectueze autorităţile vamale;

durata de aplicare a controalelor vamale.

Domeniile de control prioritare trebuie să acopere anumite regimuri vamale, tipuri de mărfuri, rute de trafic, moduri de transport sau operatori economici care fac obiectul unor niveluri ridicate de analiză de risc şi de controale vamale într-o anumită perioadă, fără a aduce atingere altor controale efectuate în mod obișnuit de autorităţile vamale.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu