23 Iulie, 2018

Cum a fost modificat statutul profesional al avocaţilor?

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a emis un act normativ care modifică statutul profesiei de avocat, cu referire la cazurile de abatere disciplinară.

Hotărârea nr. 769/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 497/2013, precizează că, în cazul abaterii disciplinare este considerată încălcare a îndatoririlor profesionale nu doar refuzul de a da curs convocării, ci şi refuzul de a prezenta înscrisurile solicitate de către organul care anchetează.

De asemenea, actul normativ specifică şi modalitate prin care se comunică avocatului cercetat disciplinar decizia luată de Consiliul UNBR/consiliul baroului, în urma anchetei. Soluţia se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei, astfel:

    • prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    • prin remitere directă, cu luare de semnătură, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum şi, prin adresă de comunicare, preşedintelui U.N.B.R.  .

În caz de abatere gravă, pe baza unui referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, după caz, de consiliul baroului, preşedintele U.N.B.R. sau, respectiv, decanul poate solicita comisiei de disciplină competente suspendarea din profesie a avocatului în cauză, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la ordonanţa preşedinţială cuprinse în Codul de procedură civilă.

Citarea avocaţilor

Noul act normativ stabileşte şi faptul că procedura de citare în faţa instanţelor disciplinare se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conţinut declarat, la sediul profesional principal al avocatului. Conform prevederilor anterioare, citarea se realiza prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazul în care citarea nu se poate realiza în condiţiile de mai sus, procedura de citare şi comunicare se va realiza în conformitate cu regulile privitoare la citarea şi comunicarea actelor de procedură cuprinse în Codul de procedură civilă.

Şedinţa instanţei disciplinare

Şedinţa instanţei disciplinare nu este publică nici în etapa cercetării procesului, nici în faza dezbaterilor în fond, iar lucrările şedinţei se consemnează într-o încheiere.

Ulterior, decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului în cauză la sediul profesional principal al acestuia, baroului în care avocatul este înscris, precum şi preşedintelui U.N.B.R..

Atenţie! Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor disciplinare începute după intrarea în vigoare a acesteia. Procesele disciplinare în curs de desfăşurare sunt supuse dispoziţiilor normative în vigoare la data la care au fost începute.

Hotărârea UNBR nr. 769/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu