26 August, 2019

Criteriul celui mai scăzut preț, scos din atribuirea contractelor publice

Legea achizițiilor publice este un text stufos și de multe ori, de neaplicat la situații concrete de contractarea de către autoritățile publice, susțin inițiatorii unui proiect legislativ pus în dezbatere publică la Senat.

Parlamentarii de la PSD, UDMR și ALDE spun că trebuie definit un prag pentru achizițiile directe pe care le poate face o instituție, prag care poate merge până la valoarea de 10.000 de euro pentru un contract, și principalul criteriu de acordare a unui contract, să nu mai fie cel al celui mai scăzut preț: “În România, rezultatul acestei legi este o formă fără fond, un text stufos, cuprinzând o serie de obligații și drepturi ale autorităților contractante, de constrângeri absurde, imposibil de realizat (…) pe scurt, legislația privind achizițiile publice este coșmarul instituțiilor publice, lucru pe care nici ghidurile foarte edificatoare, nici explicațiile Curții de Conturi nu îl pot rezolva”, mai argumentează inițiatorii proiectului de lege.

Pragul pentru achiziții directe se impune și pentru că multe dintre autorități au nevoie, pe parcursul unui an, de produse și servicii de întreținere, mentenanță, ucrări care nu pot fi prevăzute, fiind inopinate.

Art. 7, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
Prin excepție de la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse și servicii, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări,  în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

Renunțarea la criteriul prețului cel mai scăzut în atribuirea prin licitație a contractelor cu instituțiile publice este justificată de faptul că beneficiarii merită produse și servicii de calitate, care sunt, uneori, mai scumpe, dar mai bune.

Art. 187, alin. (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(3) Pentru determinarea ofertei cele ai avantajoase din punct de vedree economic, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii:
a) cel mai bun raport calitate-preț sau calitate-cost;
b) criteriul rentabilității, ținând cont de preț sau de costul pe ciclul de viață al produsului, al serviciului sau al lucrării.

Proiectul detaliază și procedura prin care se vor stabili aceste noi criterii de calitate sau de rentabilitate. De asemenea, este eliminată prevederea prin care este obligatorie utilizarea cataloagelor electronice, deoarece fiecare autoritate poate decide în nume propriu cum anunță o licitație.

Proiectul legislativ va urma procedura dezbaterii la Senat, care este prima cameră sesizată, apoi va fi trimis Camerei Deputaților, care va da votul final după analiza în comisiile de specialitate.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu